BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryskova Ludmiła (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Anti-Crisis Actions of Government and Central Banks
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 310-326, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zapobieganie kryzysowi, Działania antykryzysowe
Crisis prevention, Anti-crisis actions
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
This work presents the phenomena of crisis as based on its definitions in psychology, psychiatry and economics, describes the phases of economic cycles as well as the forms in which crisis may occur. Various instruments used in anti-crisis actions of states are discussed with a distinction between those applied by governments and central banks. The empirical part deals with characteristics of anti-crisis instruments as used by selected EU countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badura - Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, INTERART, Warszawa 1996;
 2. Balcerowicz L., Zrozumieć kryzys finansowy, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2011;
 3. Bednarczyk J., Współczesny kryzys gospodarczy, CeDeWu,Warszawa 2009;
 4. Drozdowicz Z., Liberalne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 1998
 5. Famielec J., Kryzys finansowy a rozwój przedsiębiorczości, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, red. K. Jaremczuk, PWSZ Tarnobrzeg, 2010;
 6. Gilliland B. E. & James R. K., Crisis intervention strategies, Brooks/Cole Publishing, California, 1993;
 7. Grabowski T., Ekonomia polityczna kapitalizmu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971;
 8. Huerta de Soto J., Pieniądz kredytowy i cykle koniunkturalne, Verbariusz, Warszawa 2009;
 9. Kawa P., Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju, [w:] Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012;
 10. Lindemann E., The symptomatology and management of acute grief, American Journal of Psychiatry, 1944, nr 101;
 11. Oręziak L., Strefa euro wobec kryzysu finansowego, [w:] Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, SGH Warszawa 2009;
 12. Piocha S., Radlińska K., Antykryzysowe programy ratowania polskiej gospodarki przed skutkami globalnego kryzysu, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koszalin 2011;
 13. Piocha S., Radlińska K., Antykryzysowe programy ratowania polskiej gospodarki przed skutkami globalnego kryzysu, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Koszalin, 2011;
 14. Rutkowski J., Ekonoma polityczna kapitalizmu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971;
 15. Rybiński K., Jak się pozbyć kryzysu w pięciu uderzeniach "Uważam Rze", 2012, nr 14;
 16. Szambelańczyk J., Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011;
 17. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank i Kredyt, 2009, nr 40;
 18. Tendera-Właszczuk H., Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego, UEK Kraków 2011;
 19. Wancio A., Europejskie Mechanizmy stabilności finansowej - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę, Wspólnoty Europejskie, 2011, nr 3;
 20. Wojtyna A., Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;
 21. Wypłosz C., Strefa Euro - kryzys i strefa euro, Zeszyty BRE Bank - CASE, 2011, nr 115;
 22. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009;
 23. http://stats.oecd.org.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu