BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej
Foreign Direct Investment - Motives and Barriers to Investment in Sub-Saharan Africa
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 865-878, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Bariery inwestycji
Foreign investment, Direct investments, Investment barriers
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) należą do podstawowych form przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Do przełomu lat 80. i 90. XX w. miejscem lokalizacji BIZ były głównie kraje wysoko rozwinięte, a także wybrane kraje rozwijające się z Azji i Ameryki Południowej. Inwestycje w krajach Afryki Subsaharyjskiej stanowiły zjawisko marginalne. BIZ będąc istotnym kanałem transferu m.in. kapitału mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarczym tych krajów. Kapitał w rozwoju gospodarczym jest jednym z istotniejszych czynników, który sprawia, że dynamika rozwoju gospodarczego wzrasta. Problematyka poruszana w artykule dotyczy motywów i barier inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej (ASS).(abstrakt oryginalny)

Foreign direct investment (FDI) belong to the basic forms of capital flows in the global economy. Until the turn of the 80s and 90s the location of FDI were mainly developed countries and selected developing countries in Asia and South America. Investment in Sub-Saharan Africa accounted for a marginal phenomenon. FDI being an important channel for transferring among others of capital, can play an important role in the economic development of these countries. Capital in economic development is one of the most important factors that makes the dynamics of economic development increase. The issues raised in the article concerns the motives and barriers to investment in Sub-Saharan Africa (SSA).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambukita E. (2015). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 2. Assiedu E. (2003). Foreign Direct investment to Africa: The Role of Government Policy, Governance and Political Instability. University of Kansas: Working Paper.
 3. Bernard P. (2010). Bilan du Monde. Le Journal Le Monde. France.
 4. Elbadawi I., Mwega E.M. (1997). Regional integration and foreign direct investment in Africa. African Economic Research Consortium.
 5. http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/2701-35410-classement-des-pays-africains-dans-l-indice-de-perception- de-la-corruption-2015-de-transparency (31.03.2016).
 6. International Monetarny Fund (2015). World Economic Outlook Database October.
 7. Karaszewski W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata. Toruń: Dom Organizatora.
 8. Lucas R.E. (1989). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics 22 (May).
 9. Morisset, Jacques, Lumega Neso, O. (2002.) Administrative barriers to foreign investment in developing countries. Policy Research Working Paper Series 2848, The World Bank.
 10. Osakwe P.N. (2010). Africa and the global financial and economic crisis: Impacts, responses and opportunities. W: S. Dullien, D. Kotte, A. Marquez, J. Priewe (red.), The Financial and Economic Crisis of 2008-2009 and Developing Countries. Berlin: United Nations and HTW University of Applied Sciences.
 11. Rapport (2012). Perspectives Économiques en Afique - Departament des statistiques BafD.
 12. Rapport Annuel (2013). Le Groupe de la Banque Africaine de Développement.
 13. Report (2015). McKinsey Global Institute. September.
 14. Transparency International (2005). Global Corruption Report 2005 - Corruption in Construction and Post-conflict Reconstruction. London: Pluto Press.
 15. UNCTAD (2014). Le développement économique en Afrique: Repenser le rôle de l'investissement étranger direct. New York et Genève.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-72
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu