BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania
The Pan-European List of Tax Havens in the Fight Against Tax Avoidance and Tax Evasion
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 879-890, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Optymalizacja podatkowa, Raje podatkowe, Unikanie opodatkowania, Konkurencyjność podatkowa, Państwa członkowskie
Tax system, Tax optimization, Tax havens, Tax avoidance, Tax competition, Member states
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena efektywności instrumentu, jakim jest paneuropejska lista rajów podatkowych, wprowadzona w celu neutralizacji wpływu terytoriów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową. W pracy zaprezentowano procedurę umieszczania krajów trzecich na polskiej liście terytoriów niewspółpracujących, a także dokonano przeglądu kryteriów stosowanych przez pozostałe państwa członkowskie przy sporządzaniu krajowych list rajów podatkowych. Następnie zaprezentowano mechanizm użyty do utworzenia wspólnej, paneuropejskiej czarnej listy. W artykule zanalizowano również konsekwencje publikacji wspólnej, ponad-krajowej listy rajów podatkowych - reakcje krajów trzecich, a także przyszłe plany Unii Europejskiej związane z koniecznością zastosowania spójnych procedur oraz stosowania wspólnych środków ochronnych. Przypadek skandalu związanego z Panama Papers, przytoczony w uwagach końcowych, dodatkowo podkreśla ważność wdrożenia jednolitych działań europejskich w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is analyzing the EU black list initiative, aimed at neutralizing the influence of tax havens. The paper presents the Polish procedures of establishing the national black list and the mechanism of creating the 2015 pan-European list of countries that do not apply the international standards of transparency and exchange of tax information. Next, the article analyzes the consequences of the publication of the common European black list - the reactions of third countries and the future plans of the European Union, projected in order to make the fight against tax avoidance and evasion more effective. The case of Panama Papers, quoted in the last part of the article, further confirms the necessity of implementing consistent procedures and common protective measures towards the non-cooperating territories.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzka A. (2013). Dobre rządy podatkowe w Unii Europejskiej - perspektywy rozwoju. Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 53-66.
 2. Code of Conduct for Business Taxation (1998). Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy, 98/C 2/01. Official Journal of the European Union, 6 January, C 2/3.
 3. Cooper Ch., Armitage J., Milmo C. (2016). David Cameron urged to act on Panama Papers as UK named 'at heart of super-rich tax-avoidance network'. The Independent, 5.04.
 4. EU releases world tax havens blacklist (2015). AAP Business & Financial News, 17.06.
 5. Eurodad (2011). Exposing the lost billions: How financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development. Bruksela: Eurodad.
 6. Komisja Europejska (2012). Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2012/771/UE), 12.12.2012, L 338/37.
 7. Komisja Europejska (2014). Platform For Tax Good Governance: Discussion paper on criteria applied by EU Member States to establish lists of non-cooperative jurisdictions - Meeting of 19 December 2014, 11/2014/EN.
 8. Komisja Europejska (2015a). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania, 17.06.2015, COM(2015) 302 final.
 9. Komisja Europejska (2015b). Komisja przedstawia plan działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Komisja Europejska - Komunikat prasowy, 17.06.
 10. Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania, 28.01.2016 r. COM(2016) 24 final.
 11. Królak J. (2016). Piekło w raju podatkowym. Puls Biznesu, 5.04.
 12. Ministerstwo Finansów (2015). Ocena skutków regulacji. Projekt rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, 24.03.2015, nr 9.44.
 13. Parlament Europejski (2010). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, 2010/C 341 E/07.
 14. Parlament Europejski (2013). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi, 2013/2060(INI).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego z 9 kwietnia 2013 roku. Dz.U. nr 0, poz. 494.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U., poz. 599.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dz.U., poz. 600.
 18. Szulc M. (2015). Unijna lista już straszy podatkowe raje. Dziennik Gazeta Prawna - Prawo, 7.07.
 19. Tokarczyk K. (2016). Ministerstwo Finansów sprawdzi polskie wątek Panama Papers. IAR Newswire, 4.04.
 20. Good Tax Governance. Pobrano z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/ lists_of_countries (14.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-73
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu