BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł Henryk (Politechnika Śląska)
Title
Modelling of Restructuring Process
Modelowanie procesu restrukturyzacji
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 89-106, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Zarządzanie strategiczne, Modelowanie organizacyjne, Budżetowanie
Restructuring, Strategic management, Organizational modeling, Budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono metodyczne uwarunkowania programu restrukturyzacji w kontekście zarządzania strategicznego oraz modelowanie form organizacyjnych. Omówiono model restrukturyzacji organizacyjnej jako podstawę przemian w kierunku organizacji bazującej na wiedzy. Starano się odpowiedzieć na pytanie: Jak należy postrzegać model zarządzania wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie? Podkreślono znaczenie form organizacyjnych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents methodical requirements for the restructuring programme in the context of strategic management and shaping of strategic forms. The author described the corporate restructuring model as a basis for transformations designed to achieve a knowledge-based organisation. The author attempted to address the following question: How should the knowledge management model be perceived in modern companies? Furthermore, the importance of organisational forms in the corporate restructuring process was underlined. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R.: Restrukturyzacja narzędziem wykorzystywania potencjalnych możliwości gospodarki opartej na wiedzy, [in:] Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Książka poświęcona 50-leciu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. ORGMASZ, Warszawa 2003.
 2. Bąk E.: Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Carpenter M.A., Sanders W.G.: Strategic Management. A Dynamic Perspective: Concepts and Casus. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2007.
 4. Cyfert Sz.: Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 5. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. PWE, Warszawa 2007.
 6. Dźwigoł H.: Bussiness Management. Alpha Science International Ltd., Oxford, UK 2015.
 7. Dźwigoł H.: Bussiness Management. Narosa Publishing House (New Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata). For Sale in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka only. India 2015
 8. Dźwigoł H.: Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert. Edition Winterwork, Borsdorf 2014.
 9. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Politechnika Śląska. Gliwice 2013.
 10. Dźwigoł H.: Controlling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Politechnika Śląska Gliwice 2011.
 11. Dźwigoł H.: Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 12. Dźwigoł H.: Diagnosis of production enterprise organizational system, [in:] Lewandowski, J., Jałmużna I. (eds.): Process Management in Production Systems. Politechnika Łódzka, Łódź 2007.
 13. Groble A.: Metodologia nauk. Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo intelektualne. Difin, Warszawa 2002.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [in:] Hejduk I.K. (ed): Przedsiębiorstwo przyszłości - funkcje i rzeczywistość. ORGMASZ, Warszawa 2004.
 16. Hamel G., Valikangas L.: W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji. "Harvard Business Review Polska", Iss. XI, Nov. 2003.
 17. Herman A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [in:] Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Książka poświęcona 50-leciu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. ORGMASZ, Warszawa 2003.
 18. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
 19. Koźmiński K.A., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 20. Kobyłko G., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa 2006.
 21. Krzakiewicz K.: Od organizacji uczącej się do organizacji intelektualnej, [in:] Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007.
 22. Minbaeva D.B.: Knowledge Transfer In Multinational Corporation. "Management International Review", Vol. 47, 2007.
 23. McCormack K.P., Joh W.C.: Business Process Orientation. St. Luce Press, London 2001.
 24. Nowosielski S.: Od organizacji funkcjonalnej do organizacji procesowej, [in:] Pyka J. (ed): Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2007.
 25. Nielsen B.B., Michailova S.: Knowledge Management Systems In Multinational Corporation: Typology and Transitional Dynamics. "Long Range Planning", Vol. 40, 2007.
 26. Perechuda K.: Outsourcing wiedzy II. Modele problemowe, [in:] Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007.
 27. Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2011.
 28. Rokita J.: Dylematy stojące przed zarządzaniem strategicznym, [in:] Rokita J., Grudzewski W. (eds.): Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej. GWSH, Katowice 2006.
 29. Romanowska M.: Ewolucja myślenia strategicznego, [in:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 30. Rolet H.: Knowledge Management: Processes and Technologies. Kluwer Ac. Publisher, Boston 2003.
 31. Sudoł S.: Badania naukowe w zakresie zarządzania, [in:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 32. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006.
 33. Slyvotzky J.A.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 34. Sobczak A., Strojny M.: Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych. PWE, Warszawa 2004, http://www.egov.pl/index2.php? option=content&do_pdf=1&id=84, (as of 12 April, 2004).
 35. Schmelzer H.J., Sesselman W.: Geschaftsprozessmanagement In der Praxis. Hanser, Wien 2003.
 36. Stoeger R.: Geschaefts prozesse erabeiten-gestalten-nutzen. Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2005.
 37. Tkaczyk S.: Paradygmaty i trendy w zarządzaniu opartym o kryterium jakości, [in:] Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Książka poświęcona 50-leciu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. ORGMASZ, Warszawa 2003.
 38. Trout J.: Trout o strategii. PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu