BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potoczek Natalia (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
The Concept of the Research on Changes in Human Resource Management in a Process-oriented Organization
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 39-55, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Orientacja przedsiębiorcza, Funkcja personalna, Model Dojrzałości Procesów i Przedsiębiorstw
Human Resources Management (HRM), Entrepreneurial orientation, Personal function, Process and Enterprise Maturity Model (PEMM)
Note
summ.
Abstract
The article presents the concept of research on changes taking place in human resource management in an organization adopting process orientation. The movement from the functional to the process organization calls for reformulation of organizational roles, including those connected with the personnel function. The research on changes covers three areas of human resource management: institutional, process and instrumental ones. To identify changes in the human resource management sphere the author used the the Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) by M.Hammer. PEMM covers five key factors in process maturity and four factors developing organizational abilities for process management. The reengineering creator's long-time experience in analyzing processes has become the foundation and justification for identification of change areas in human resources management in a process-oriented organization (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair C.B., Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Becker J, Kugeler M., Rosemann M., Process management. A Guide for the Design of Business Processes, Springer-Verlag, Berlin Heiderberg New York, 2003.
 3. Blanchard K.H., Carlos J.P., Randolf A., Empowerment Takes More Than a Minute, Berrett - Koehler Publishers, 2001.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Carrell M.R., Elbert N.F., Hatfield R.D., Human resource management : strategies for managing a diverse and global workforce, 6th edition, Fort Worth : The Dryden Press, 2000.
 6. Champy J., Reengineering Mangement. The New Mandate for Leadership, Harper Busienss, New York 1995.
 7. Cieśliński W., Zarządzanie procesami, in: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje modele i metody, edited by K.Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 8. Fombrun C.J., Tihy N.M., Devanna M.N., Strategic Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York 1984.
 9. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 12. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 13. Hammer M, The Process Audit, "Harvard Business Review", April 2007, pp. 111-123.
 14. Hammer M., Stanton S., Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo, "Harvard Business Review Polska", July 2003, pp. 88-99.
 15. Harrnigton H.J., Esseling K.C., Nimwegen V., Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill 1997.
 16. Hatch M.J, Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. Jeston J., Nelis J., Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Second Edition 2008.
 18. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2003 i 2007.
 20. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1994.
 21. Potoczek N., Empowerment w kreowaniu filozofii samozarządzania, in: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, collective work, edited by A. Nalepka, WSB-NLU, Nowy Sącz, 2006.
 22. Romanowska M., Trocki M. (editors), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004.
 23. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 24. Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotler J., Projektowanie organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 25. Urlich D., Human Resource Champions, Harvard Business School Press, 1997.
 26. Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 27. Yukl G., Leadership in organizations, Prentice - Hall, Inc, New Yersey, 2002, fifth ed.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu