BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland)
Title
Remarks on Price Movements of Primary Commodities in International Trade in the Present Decade
Uwagi o ruchu cen surowców i żywności w handlu międzynarodowym w obecnej dekadzie
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 7-24, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Ceny surowców, Ceny żywności, Handel międzynarodowy
Raw materials prices, Food prices, International trade
Note
streszcz.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono kierunki zmian cen wyrobów podstawowych (primary commodities) w handlu międzynarodowym w obecnej dekadzie, ze szczególnym uwzględnieniem boomu surowcowego. Wyniki analiz wskazują, że wzrost cen - jakkolwiek bardzo silny i długotrwały - spowodował na ogół mniejsze konsekwencje, niż się początkowo obawiano (tempo wzrostu gospodarczego, inflacja), a także nie wywołał większych zmian w strukturze obrotów handlu międzynarodowego. Obserwowany obecnie - również bardzo silny - spadek cen primary commodities wiąże się ze zjawiskami recesyjnymi i wydatnym osłabieniem popytu światowego na te produkty. Jest on także wyrazem znacznego obecnie wzajemnego uzależnienia sektora fi nansowego i procesów zachodzących w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

Price movements in international trade have attracted much attention for a long time, both in their practical (impact on individual economies) and theoretical aspect. The relations between the prices of primary commodities (raw materials and food) and the prices of manufactured goods, especially in a long run, is one of the topics of vivid discussions. The interest in price movements in international trade has signifi cantly increased in the current decade, which is related to a surge in the prices of raw materials and food, known as the commodity price boom. Since mid-2008, commodity prices have been plummeting, which - like the commodity price boom - has had a variety of consequences to both the global and individual economies. Those directions of prices changes require an indepth analysis to identify the differences and similarities to historic price movements observed for raw materials and food in international trade. The aim of the study is to analyse the major directions of changes in the prices of primary commodities in international trade in the current decade. An emphasis has been put on the description of the commodity price boom, its background and consequences, and a unique character of the current (2008-2009) price tendencies. The study is based on the sources and publications available at the UN (especially UNCTAD), IMF, and WTO. The most up-to-date data was used where available - for instance, certain statistics related to the structure of turnover (especially in commodities) are published with substantial delay.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Claessens S., Kose M.A., Terrones M.E., When Crises Collide. "Finance and Development", December 2008.
 2. Dudziński J., Kurs walutowy USD a kierunki zmian cen handlu międzynarodowego. "Bank i Kredyt" 2000, No. 1-2.
 3. Dudziński J., W kwestii spadku cen w handlu międzynarodowym. "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 13.
 4. Food and Fuel Prices - Recent Developments, Macroeconomic Impact and Policy Responses. IMF, June 30, 2008.
 5. Fluctuating Food Commodity Prices. "Oregon Wheat", February 2009.
 6. Global Economic Slump Challenges Policies. "World Economic Outlook Update", January 28, 2009.
 7. Global Slowdown and Rising Infl ation. "World Economic Outlook Update", July 2008.
 8. Helbling T., Mercer-Blackman V., Cheng K., Commodities Boom. "Finance and Development", March 2008.
 9. Johnson S., The (Food) Price of Success. Higher Global Demand for Calories Brings Inflationary Pressure and More. "Finance and Development", December 2007.
 10. Kodres L., A Crisis of Confidence... and a Lot More. "Finance & Development", June 2008.
 11. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2006-2009, IBRKK, Warsaw 2008.
 12. UNCTAD Handbook of Statistics, UNCTAD, New York-Geneva 2008.
 13. UNCTAD Report 2008, UNCTAD, New York 2008.
 14. World Economic Outlook, IMF, Washington, April 2008.
 15. World Economic Situation and Prospects 2009, United Nations, New York 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu