BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Title
Special Economic Zones in Poland - their Performance and Importance for Polish Economy
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i ich znaczenie dla polskiej gospodarki
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Special economic zones, Foreign investment, Direct investments
Note
streszcz.
Abstract
Koncepcja tworzenia wydzielonych obszarów, na których przedsiębiorcy korzystaliby z wielu ulg i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, powstała w latach 70. ubiegłego stulecia. Zachęty inwestycyjne oferowane w tych strefach to między innymi redukcja lub obniżenie podatku dochodowego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, możliwość swobodnego transferu zysków oraz dotacje inwestycyjne. Przedstawiono zatem znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla polskiej gospodarki, omówiono oczekiwania związane z funkcjonowaniem takich obszarów w naszym kraju oraz porównano je z faktycznie osiągniętymi korzyściami. Najpierw omówiono ogólną charakterystykę specjalnych stref ekonomicznych działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich niebagatelnego znaczenia w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a następnie oceniono efekty ich funkcjonowania z perspektywy prawie 15 lat ich istnienia w naszym kraju, a zwłaszcza zweryfikowano założenie leżące u podstaw tworzenia specjalnych stref ekonomicznych po uwzględnieniu faktycznie osiągniętych korzyści.(abstrakt oryginalny)

The idea of establishing separate areas where entrepreneurs enjoy a number of reliefs and benefi ts in business dates back to the 1970s. Initially, such areas existed mainly in South-East Asia, but in the mid-1990s also former socialist countries started creating their own special zones. Nowadays, according to the World Bank, there are about three thousand free economic zones in the world. Investment incentives offered by these zones include income tax reliefs, property tax exemption, free transfer of profi ts, accelerated rate of depreciation, and investment subsidies. Besides fiscal incentives, special economic zones usually offer developed infrastructure (roads, warehouses, telecommunication, etc.) and skilled labour force, including managers and engineers. The main objective of this paper is presenting the role of special economic zones in the Polish economy, expectations associated with them, and any differences they have actually made.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Uniwersytet Warszawski, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl (as of July 2nd, 2009).
 2. Firmy zainwestują w specjalnych strefach ekonomicznych 6,7 mld zł, "Gazeta Prawna" on 9.07.2008.
 3. Grabowska J., Wszyscy przedsiębiorcy w strefach mogą dłużej korzystać z pomocy, "Rzeczpospolita" on 16.03.2009.
 4. Gryczka M., Rynki zorganizowane (formalne), in: Handel zagraniczny. Wybrane problemy, Edited by J. Dudziński, ZPSB, Szczecin 2006.
 5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2007 r., Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2008.
 6. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 7. Masłowski A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Edited by J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2008.
 8. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008. Raport roczny, Edited by J. Kotyński, IBRKK, Warszawa 2008.
 9. Specjalne strefy ekonomiczne - 10 lat w Polsce. Stan prawny na kwiecień 2008, Edited by T. Gałka, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 10. Specjalne strefy ekonomiczne będą działać trzy lata dłużej, "Gazeta Prawna" on 29.08.2008.
 11. Szelągowski W., Zagraniczni inwestorzy nie odwrócą się od Polski, "Rzeczpospolita" on 7.02.2009.
 12. Ustawa z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (uniformed text). DzU 2007, nr 42, poz. 274.
 13. Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. DzU 2008, nr 118, poz. 746.
 14. Więcej firm zainwestuje we wschodniej Polsce, "Gazeta Prawna" on 12.12. 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu