BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (University of Szczecin, Poland), Szymańska Magdalena
Title
Special Character of Negotiations in Foreign Trade (in the Light of a Questionnaire Survey)
Specyfi ka negocjacji w handlu zagranicznym (w świetle badań ankietowych)
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 51-65, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Negocjacje handlowe, Negocjacje międzynarodowe, Badania ankietowe
Trade negotiations, International negotiations, Questionnaire survey
Note
streszcz.
Abstract
Celem przedstawionych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach było pozyskanie informacji i opinii o procesie negocjacji handlowych z zagranicznymi kontrahentami. W ocenie wszystkich badanych firm negocjacje z partnerami zagranicznymi różniły się od negocjacji krajowych. W opinii znakomitej większości przedsiębiorstw duży wpływ na przebieg i efekty procesu negocjacji wywierały różnice kulturowe, a w szczególności odmienny stosunek do czasu, różnice w stopniu ceremonialności oraz odmienności werbalnego sposobu wyrażania się. Specyfika negocjacji międzynarodowych była również wiązana z koniecznością ich prowadzenia w języku obcym oraz z wielością walut i systemów walutowych. Relatywnie mało firm wskazało na znaczenie różnic w systemach prawnych, politycznych i ideologicznych w komunikacji z zagranicznymi partnerami. Na podstawie przeprowadzonych badań można więc stwierdzić, że pomimo postępujących współcześnie procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, negocjacje międzynarodowe wciąż znacznie się różnią od negocjacji krajowych.(abstrakt oryginalny)

The rich literature discussing the issues related to trade negotiations emphasises the differences between the process of negotiating with a foreign partner and a national one. There are a variety of factors which contribute to those differences. They concern for instance culture, ideology, legal and political systems, business environment, etc. On the other hand, however, since the early 1990s ever more businesspeople have been sharing a different opinion. They claim that the differences between international and national negotiations tend to disappear. This phenomenon is related to the globalisation of the world economy, which is noticeable in the world-wide standardisation of organisation models, production systems, methods of data processing and communication, models of consumption and mass culture, regulatory mechanisms, legal systems and institutions. The aim of the paper is to evaluate the character of international trade negotiations based on the analysis of the results of the questionnaire survey carried out among Polish enterprises.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
  2. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
  3. Stelmaszczyk M., Negocjowanie kontraktów handlowych. Poradnik dla eksporterów i importerów, CDK HZ, Warszawa 1992.
  4. Kamiński J., Kulturowe uwarunkowania negocjacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 11.
  5. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 59.
  6. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
  7. Mikołowski-Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu