BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Title
On New Lending Facilities Available to Poland at the International Monetary Fund
W kwestii nowej pomocy kredytowej Polski z Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 85-106, tab., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Fundusze pomocowe, Pomoc zagraniczna, Limity kredytowe
Subsidiary funds, Foreign aid, Loan limit
Note
streszcz.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
W opracowaniu przedstawiono analizę przesłanek i możliwości wykorzystania przez Polskę najnowszego udogodnienia kredytowego, które Fundusz stawia do dyspozycji krajom dotkniętym skutkami obecnego kryzysu finansowego. Omówiono historię członkostwa Polski w MFW, kierunki wydatkowania pomocy finansowej oraz tytuły kredytowe, z których można skorzystać w tej organizacji. Następnie analizie poddano rozmiary dotychczas otrzymanych przez Polskę kredytów oraz przyczyny niskiego stopnia ich wykorzystania, a także przesłanki uzasadniające ubieganie się Polski o nową pomoc kredytową z MFW oraz możliwości wykorzystania 20,5 mld USD. (abstrakt oryginalny)

The International Monetary Fund is a global fi nancial organisation. Its role gains in importance when the member states experience balance of payments problems. The IMF's mission is to ensure the global financial stability. It follows that the busiest period of the Fund's lending activity was observed after the outbreak of the global debt crisis in the 1980s, which affected nearly all developing and former socialist countries. The next period of the IMF's intense activity was reported in the late 1990s when it reacted to currency crises, first in Asia, and afterwards in Russia and the Latin America. At present this organisation faces new challenges related to the outbreak of the fi nancial crisis whose extent and affects are comparable to those of the Great Depression of 1929-1933.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Annual Report, IMF, Washington 1997.
 2. By-Laws Rules and Regulations, Sixtieth Issue. IMF, Washington 2006.
 3. Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe, Vol. I "Bank i Kredyt" 2001, nr 5, Bankowe ABC, nr 72.
 4. Chrościcki T., Stan i perspektywy polskiej gospodarki, "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2008, nr 2.
 5. Decyzja rządu pomoże złotemu i polskim akcjom, "Rzeczpospolita" on 15.04.2009.
 6. Financial Organization and Operations of the IMF, Pamphlet Series, No 45, Sixth Edition, Washington 2001.
 7. Gryczka M., Najważniejsze organizacje finansowe o charakterze globalnym, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Edited by J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wyd. ZPSB, Szczecin 2007.
 8. Interview with Ch. Rozenberg, Director of the IMF Permanent Delegation in Central Europe and Baltic Countries, "Rzeczpospolita" on 10.02.2009.
 9. Inwestorzy wywożą z Polski zyski, "Rzeczpospolita" on 18.05.2009.
 10. Jurek M., Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
 11. Karpiński Z., Nasze stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, "Życie Gospodarcze" 1974, nr 4.
 12. Kolejny powiew pesymizmu, "Rzeczpospolita" on 5.05.2009.
 13. Lastra R.M., Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford University Press, Oxford 2006.
 14. Michałowski T., Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Działalność i propozycje reform, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 15. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX i XXI wieku, Edited by K. Żołądkiewicz, Fundacja na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 16. Miliardy MFW dla Polski, "Rzeczpospolita" on 15.04.2009.
 17. Nakonieczna-Kisiel H., Staśkiewicz J., Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego w Polsce, "Firma i Rynek" 2008, nr 2.
 18. Orłowski W., Gorzka prawda o słonych długach, "Polityka" 2009, nr 8.
 19. Polska powyżej zera, "Rzeczpospolita" on 4.05.2009.
 20. Polska pożyczyła 750 mln euro, "Rzeczpospolita" on 8.05.2009.
 21. Ryzykowny polski dług, "Rzeczpospolita" on 10.02.2009.
 22. Sokołowska B., Bilans płatniczy w 2007 r., in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski, IBRKK, Warszawa 2008.
 23. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007.
 24. Sulimierski B., Kształtowanie powiązań z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym, in: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1995-1996, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 25. Sulimierski B., Rozwój współpracy z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, in: Polski handel zagraniczny w 1994 roku, IKiCHZ, Warszawa 1995.
 26. Sulimierski B.: Stosunki Polski z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, in: Polski handel zagraniczny w 1992 roku, IKiCHZ, Warszawa 1993.
 27. Szybka pomoc MFW, "Rzeczpospolita" on 9.02.2009.
 28. Włodarczyk-Guzek W., Our Relation with IMF, "Bank i Kredyt" 1994, nr 7.
 29. Wyżnikiewicz B., Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu