BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Narękiewicz Jarosław (University of Szczecin, Poland)
Title
Changes in the Geographical Structure Of International Trade in the Years 1980-2007
Zmiany w strukturze geografi cznej handlu międzynarodowego w latach 1980-2007
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 107-118, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Handel międzynarodowy, Eksport, Obroty handlu zagranicznego, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
International trade, Export, Foreign trade turnover, International economic cooperation
Note
streszcz.
Abstract
W wyniku oddziaływania bardzo wielu czynników w handlu międzynarodowym zachodzą nieustanne przeobrażenia. Zmiany w strukturze geograficznej handlu międzynarodowego odzwierciedlają więc zjawiska występujące we współczesnej gospodarce światowej. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze tendencje w handlu międzynarodowym w latach 1980-2007, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń w strukturze geograficznej. Zwrócono zwłaszcza uwagę na stopniowy, ale wyraźny wzrost roli krajów rozwijających się. Jest to zasługą przede wszystkim tych krajów, które specjalizują się w eksporcie wyrobów przetworzonych, choć w niektórych okresach (zwłaszcza w latach 2003-2007) także eksporterów surowców i żywności. Podkreślono również znaczenie ekspansji handlowej Chin, które właśnie bardzo wysokiej dynamice eksportu wyrobów przetworzonych zawdzięczają systematyczną poprawę swojej pozycji. W ostatnich latach to Chiny stały się niekwestionowanym liderem wśród krajów rozwijających się i to zarówno w obrotach towarowych, jak i w handlu usługami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the changes we have been witnessing in the international trade over the last 30 years, especially in the late 20th and early 21st centuries, with an emphasis on the transformation of its geographical structure. The analysis should enable the author to identify new phenomena in international trade and afterwards make an attempt to explain them.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dudziński J., Uwagi na temat obecnego boomu surowcowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 469, Szczecin 2008.
  2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Edited by J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wyd. ZPSB, Szczecin 2007.
  3. International Trade Statistics 2008, WTO, Geneva (several yearbooks).
  4. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2006-2009, IBRKK, Warszawa 2008.
  5. Płowiec U., Rozwój Chin a gospodarka światowa, "Ekonomista" 2006, nr 5.
  6. UNCTAD Handbook of Statistics 2008, United Nations, New York-Geneva 2008.
  7. World Economic Outlook Update, IMF, January 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu