BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żołądkiewicz Krystyna
Title
Economic Cooperation between Poland and Australia
Współpraca gospodarcza Polski z Australią
Source
Trends in the World Economy, 2009, vol. 1, s. 137-153, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Poland in the Light of the Global Economy Tendencies
Keyword
Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Handel zagraniczny, Bilateralna wymiana handlowa
International economic cooperation, Foreign trade, Bilateral trade
Note
streszcz.
Country
Australia
Australia
Abstract
Postępująca globalizacja wymusza nowe i poszerzone kierunki współpracy gospodarczej Polski. Coraz ważniejszym partnerem handlowym Polski jest Australia. Ze względu na jej wysoki potencjał eksportowy i importowy oraz mocną pozycję w regionie Pacyfi ku jest ona interesującym partnerem dla polskich eksporterów, importerów, a także jako inwestor zagraniczny w Polsce. Obroty polsko-australijskie w 2008 roku wyniosły ok. 414 mln AUD, przy czym po raz kolejny wystąpił dodatni bilans handlowy. W strukturze towarowej największą pozycją w polskim eksporcie były samochody ciężarowe, meble, części samochodowe, sprzęt gospodarstwa domowego, a w imporcie - koks i półkoks, lekarstwa, wino, złote monety i złoto, przyrządy i aparatura pomiarowa, instrumenty medyczne. Wartość inwestycji australijskich w Polsce kształtuje się na poziomie około 2 mld AUD, a liczba znaczących inwestorów w Polsce wzrosła do kilkunastu. Pomimo znacznej dynamiki wzrostowej poziom współpracy gospodarczej jest jednak niewielki i nie odpowiada możliwościom i potencjałom obu krajów. Wpływ na dalsze kształtowanie wzajemnych relacji będzie miał niewątpliwie rosnący udział towarów wysoko przetworzonych, produktów opartych na najnowszych osiągnięciach techniki, zwłaszcza na technologiach proekologicznych.(abstrakt oryginalny)

Contemporary globalisation processes force Poland to search for new broader directions of economic cooperation. On the one hand, we develop cooperation with our neighbouring countries which are alike in terms of geographic conditions and culture, and on the other - we initiate and forge closer economic relations with the regions which are more distant both in terms of geography and culture, yet attractive from an economic point of view. The countries meant here include in particular the South-Eastern Asia and the Pacific region. Australia is one the most important trade partners in this group. (fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brennan G., Pincus J., From the Australian Settlement to Microeconomic Reform: the Change in Twentieth Century Policy Regimes, Centre for International Economic Studies (CIES), Adelaide University Discussion Paper 0213, Adelaide July 2002.
 2. Composition of Trade Australia 2003, 2006, 2008, Market Information and Analysis Section, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Commonwealth of Australia, Canberra, May 2004, 2007, 2009.
 3. Composition of Trade Australia, February 2009, DFAT, Canberra, May 2009.
 4. Corden W.M., Australian Tariff Policy, "Australian Economic Papers", December 1967.
 5. Direction of Merchandise Exports & Imports - 2008, DFAT, Australian Government, Canberra, March 2009.
 6. Economic Survey of Australia, 2008, "OECD Observer", Paris, October 2008.
 7. European Union, Fact Sheet, DFAT Canberra, May 2009.
 8. Evans B., Australian Weekly, Westpac Banking Corporation, Sydney, 4.05.2009 and 9.05.2009.
 9. International Investment Position, Australia: Supplementary Statistics, ABS, Canberra, 15 May 2009.
 10. Lloyd P.J., 100 Years of Tariff Protection in Australia, University of Melbourne, Research Paper No. 1023, December 2007.
 11. Praham D., Sources of Australia 's Productivity Revival, "Economic Record" 2004, No. 80.
 12. Rollins A., Australia better equipped than in the early '90s, "The Australian Financial Review", 18.04.2009.
 13. Rollins A., Export slump to hit nation 's bottom line, "The Australian Financial Review", 18.04.2009.
 14. Trade 2004. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Commonwealth of Australia, Canberra 2004.
 15. Trade at a Glance 2006, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Commonwealth of Australia, Canberra 2006.
 16. Unia Europejska w gospodarce światowej, Edited by J. Bilski, "Folia Oeconomica" nr 209, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 17. Year Book Australia 2008, Australia Bureau of Statistics, ABS, Canberra, February 2008.
 18. Żołądkiewicz K., Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu