BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Title
Non-infrastructural Incentives Influencing E-commerce and E-government Expansion
Pozainfrastrukturalne czynniki wpływające na rozwój elektronicznego handlu (e-commerce) i administracji (e-government)
Source
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, e-administracja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Handel elektroniczny
Information society, e-government, Information and Communication Technology (ICT), e-commerce
Note
streszcz.
Abstract
Współcześnie jesteśmy świadkami wyścigu technologicznego, którego uczestnikami są nie tylko wielkie korporacje międzynarodowe, ale również rządy krajów oraz różnego rodzaju instytucje. Wydawać by się mogło, że w erze technologii cyfrowych najważniejszym czynnikiem decydującym o konkurencyjności jest przede wszystkim nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, pozwalająca na szybki dostęp do wiedzy oraz zapewniająca możliwości przetwarzania ogromnych ilości danych. Celem publikacji jest zweryfikowanie tezy, że oprócz czynnika infrastrukturalnego na proces tworzenia społeczeństwa sieciowego wpływ mają również czynniki popytowe, związane z umiejętnościami posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi oraz korzystania z informacji zdobywanych kanałami cyfrowymi. W pierwszej części przedstawiono analizę rozwoju infrastruktury IT w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej z założeniem, że jest to warunek konieczny do osiągania korzyści w dobie globalnego dostępu do informacji. W trakcie dalszych rozważań uwzględniono czynniki popytowe, takie jak umiejętności w posługiwaniu się narzędziami IT oraz sposoby praktycznego wykorzystania Internetu w życiu codziennym.(abstrakt oryginalny)

In the contemporary global economy one can witness a continual technology race, especially between multinational corporations based particularly in the developed countries. A technology gap between the rich developed countries and the poor developing ones still exists, and even keeps getting deeper, despite the different efforts and initiatives of governments and international institutions, for example World Trade Organization and the World Bank Group. In so called knowledge-based economy information gains in importance in comparison with traditional production factors, i.e. labour and capital, therefore it is obvious and understandable that many governments, institutions and companies of different size and business scale make continuous efforts to increase competitiveness and to develop skills or market advantages useful in the digital era. The main goal of such activities is sustainable ICT infrastructure development (based on assumption that this is a necessary condition for true network society creation1), but it is impossible or at least diffi cult to achieve without enormous R + D expenditures and specialized technical knowledge.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Castells M., Sieć nasza powszednia, "Gazeta Wyborcza" on 13-14.06.2009.
 2. Castells M., The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, Oxford 2001.
 3. From the Digital Divide to Digital Opportunities. Measuring Infostates for Development, ed. G. Sciadas, Orbicom, Montreal 2005.
 4. Information Economy Report 2007-2008. Science and Technology for Development: the New Paradigm of ICT, UNCTAD, New York and Geneva 2007.
 5. James J., Bridging the Global Digital Divide, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2003.
 6. Kallinikos J., The Consequences of Information. Institutional Implications of Technological Change, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2006.
 7. Lembke J., Competition for technological leadership: EU Policy for High Technology, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002.
 8. McDaniel T., Information Policy and Information Technology in Central and Eastern Europe with Emphasis on Estonia, in: Information Technology Policy and the Digital Divide: Lessons for Developing Countries, ed. M. Kagami, M. Tsuji, E. Giovanetti, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004.
 9. Measuring the Information Society. The ICT Development Index, International Telecommunication Union, Geneva 2009.
 10. Sixth Annual BSA-IDC Global Software Piracy Study, Business Software Alliance, Washington 2009.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 12. Understanding the Digital Divide, OECD, Paris 2001.
 13. World Development Indicators 2008, World Bank, Washington 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu