BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Title
Poland's Foreign Debt and the Global Financial Crisis
Kryzys finansowy a zadłużenie zagraniczne Polski
Source
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 63-76, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Keyword
Kryzys finansowy, Zadłużenie zagraniczne, Bilans handlowy, Bilans płatniczy
Financial crisis, Foreign debt, Trade balance, Balance of payments
Note
streszcz.
Abstract
W publikacji przedstawiono analizę wpływu kryzysu finansowego na stan zobowiązań zagranicznych Polski. Ponadto omówiono skutki kryzysu dla polskiej gospodarki, ich wpływ na rozmiary, strukturę podmiotową, przedmiotową (instrumentów finansowych) i terminową zadłużenia zagranicznego. Rozważania zakończono analizą mierników obciążenia gospodarki nierównowagą zewnętrzną na koniec 2008 roku.(abstrakt oryginalny)

The outbreak of the world fi nancial crisis in the third quarter of 2008 resulted in a series of unfavourable phenomena in Polish economy. First and foremost, in the above-mentioned quarter of 2008, the economy experienced a growth rate of 4.9%, whereas within the following three months the GDP growth slowed down to 3.1%. Such development is even more alarming, considering the fact, that after a slight deceleration resulting from so-called post-accession shock, since the fi rst quarter of 2006 the overall economic situation was continuously prosperous. In 2006, the average economic growth rate amounted to 6.2%, then increased to 6.7% in 2007, whereas at the end of 2008 reached only 4.8%. According to a number of estimates, Poland's GDP will decrease dramatically in 2009. The Ministry of Finance sustains the opinion that GDP growth rate will reach 1.7%. The International Monetary Fund projects GDP growth at 0.7%, which is in line with the expectations of the eleven largest banks in Poland (0.6%). At the same time, European Commission's forecasts indicate even a negative growth rate of minus 1.7% or - in a more optimistic scenario - minus 1.4%.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banki chcą mądrej pomocy, "Rzeczpospolita" on 13.01.2009.
 2. Barteczko K., Wzrost gospodarczy w 2008 r. - anatomia recesji, in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
 3. Chojna J., Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i załamania inwestycyjnego w gospodarce światowej, in: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009. Raport roczny. IBRKK, Warszawa 2009.
 4. Kolejny powiew pesymizmu, "Rzeczpospolita" on 5.05.2009.
 5. Mroczek W., Handel zagraniczny w 2008 r. i na początku 2009, in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
 6. Nakonieczna-Kisiel H., Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 2.
 7. Nowakowska A., Długie długi Gierka, "Gazeta Wyborcza" on 2.04.2009.
 8. Orłowski W., Gorzka prawda o słonych długach, "Polityka" 2009, nr 8.
 9. Polska powyżej zera, "Rzeczpospolita" on 4.05.2009.
 10. Ryzykowny polski dług, "Rzeczpospolita" on 10.02.2009.
 11. Sokołowska B., Bilans płatniczy w 2007 r., in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2008.
 12. Sokołowska B., Bilans płatniczy Polski w 2008 r., in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
 13. Sokołowska B., Zadłużenie zagraniczne Polski, in: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
 14. Wyżnikiewicz B., Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1.
 15. Zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 roku, NBP, Warszawa 2009, www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu