BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Narękiewicz Jarosław (University of Szczecin, Poland)
Title
Functioning and Development Opportunities of the Duty Free Zone in Szczecin
Funkcjonowanie i możliwości rozwoju Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie
Source
Trends in the World Economy, 2010, vol. 2, s. 77-90, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka gospodarcza państwa, Inwestycje bezpośrednie, Wolny obszar celny
Special economic zones, State economic policy, Direct investments, Duty-free zone
Note
streszcz.
Company
Wolny Obszar Celny w Szczecinie
Duty Free Zone in Szczecin
Abstract
W wielu krajach podmioty gospodarcze mogą podejmować działalność produkcyjną lub handlową na szczególnie korzystnych warunkach - w specjalnie tworzonych do tego celu strefach. Można do nich zaliczyć przede wszystkim wolne obszary celne i specjalne strefy ekonomiczne. W opracowaniu przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w okresie transformacji gospodarcze w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w przepisach prawnych, które zaszły po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Przedstawiono również analizę efektów działalności Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie (WOC) w latach 1989-2008 oraz perspektywy jego rozwoju. Zamieszczono także uwagi na temat wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na wielkość obrotów WOC w Szczecinie na przełomie lat 2008 i 2009.(abstrakt oryginalny)

In many countries, both industrialized and developing, companies can start production or other commercial activities on favourable terms in zones created especially for this purpose. These zones may be organised to increase production as well as with a view to facilitating trade. In recent years in Poland a particular interest has risen in special economic zones, not only among the enterpreneurs but also in the media. The zones are considered to be an important instrument of economic policy, contributing to accelerating the development of some regions of Poland. In contrast, knowledge of the issues related to the functioning of duty free zones (DFZ) is not that common, despite the fact that the beginning of the creation process of DFZs in our country dates back to 1989, so few years before the emergence of the fi rst special economic zone. One may get the impression that while the interest in special economic zones is relatively high, the issue of duty free zones attracts the attention of a few entrepreneurs only and is studied by a narrow group of specialists.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski R., Fechner I., Związek wolnych obszarów celnych z centrami logistycznymi, "Logistyka" 2006, No. 5.
  2. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, ed. K. Sobczak, Difin, Warszawa 2002.
  3. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, ed. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2005.
  4. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  5. World Trade 2008, Prospects for 2009, WTO Press Release, 24 March 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu