BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grebski Michalene Eva (Northampton Community College, USA), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Title
Building an Ecosystem for Economic Growth
Budowa ekosystemu dla ekonomicznego wzrostu
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 5-20, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inkubatory przedsiębiorczości, Innowacje, Transfer technologii, Partnerstwo biznesowe, Studenci
Enterprise incubators, Innovations, Technology transfer (TT), Business partnership, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł opisuje wzajemnie korzystne partnerstwo pomiędzy uczelnią a biznesem w celu promowania i stymulowania wzrostu ekonomicznego. Studenci i pracownicy z 4 różnych kierunków na Penn State Hazelton są zaangażowani w projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy biznesem i uczelnią w celu komercjalizacji nowych innowacji i technologii. Artykuł szczegółowo opisuje tę współpracę oraz korzyści wynikające z partnerstwa pomiędzy uczelnią a biznesem. (abstrakt oryginalny)

Paper describes mutually beneficial industry university partnership aim to promote and stimulate economic growth. Students and faculty from four different majors at Penn State Hazleton are involved in industry university projects focusing on commercialization of inventions or new technologies. Paper describes the details of that industry university cooperation as well as the benefits to all the partners involved. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 2013-2018 Comprehensive Economic Development Strategy Five Year Plan for Northeastern Pennsylvania. Northeastern Pennsylvania Alliance (NEPA), December 2013, www.nepa-alliance.org.
  2. Ethnic Changes in Northeastern Pennsylvania (with Special Emphasis on Recent History within the City of Hazleton. Joint Urban Studies Center, July 2006, www.urbanstudies.org.
  3. accenture.com, Stanford: Silicon Valley New Japan Project.
  4. accenture.com/acnmedia, Silicon Valley Tech Innovation Ecosystem, 2013.
  5. Costanza R.: What is ecological economics? May 11, 2010, insights.som.yale.edu/insights.
  6. Dublin T., Licht W.: The Face of Decline: The Pennsylvania Anthracite Region in the Twentieth Century. Cornell Press, Ithaca, NY 2005.
  7. Isenberg D.: What an Entrepreneurship Ecosystem Actually Is. "Harvard Business Review", May 12, 2014.
  8. Jackson D.J.: Whats an innovation ecosystem? National Science Foundation, Arlington, VA, http://www.google.pl/url?url=http://erc-assoc.org/sites/default/files/topics/policy_studies/DJackson_Innovation 20Ecosystem_03-15-11.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U& ved=0ahUKEwikz-6h2YfSAhWBjSwKHcYOBKAQFggUMAA&sig2=9rXSivTrJPVJ9BKSeyixTQ&usg=AFQjCNHYHsorDSc9IJ83rLBSVB5WOTtiHg.
  9. Maclure N.: Product Commercialization. November 1, 2011, slideshare.net/nmaclure, https://sbir.nih.gov, sbir.gov/about/about-sttr.
  10. Wolensky R.P. et al.: The Knox Mine Disaster: The Final Years of the northern Anthracite Industry and the Effort to Rebuild a Regional Economy. Commonwealth of Pennsylvania, Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg, PA 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu