BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Arrivals of Foreigners to Poland with Particular Emphasis on Visitors from Outside the Schengen Area - Characteristics and Prospects for the Future
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 4, s. 213-222, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Układ z Schengen, Turystyka, Cudzoziemcy
Schengen Agreement, Tourism, Foreigners
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Poznań, Ukraina
Poland, Poznan, Ukraine
Abstract
Poland is very popular among foreigners. Tourism is an important part of the Polish economy. The share of tourism in GDP remains at a level of 5-6%, with employment estimated at approx. 760 thousand. People (4.7% of the total workforce), with approx. 170-200 thousand. People are employed in activities related to accommodation and food service. Proceeds from the arrivals of foreigners goes back to the year 8-9 billion euros, of which about half is the proceeds of arrivals of foreign tourists. The aim of the article is to present the characteristics of arrivals of foreigners to Poland, with particular emphasis on visitors from outside the Schengen Area. On the basis of statistical data I analysed arrivals of foreign tourists to Poland and presented the changes in the structure of those arrivals. The article also shows the diversity of tourism revenue in the period considered. For this purpose a method of "Desk Research" based on data from Central Statistical Office, Institute of Tourism, Ministry of Sport and Tourism. The article also includes the perspective of the development of inbound tourism. The article presents the results of research conducted in October 2016 in Kiev among 152 respondents. The aim of the study was to collect the information on the attractiveness of Poland for Ukrainian visitors. Convenient sampling method was used to select the survey participants. Diagnostic survey method was used in the study and the direct technique was an interview without previously prepared questions. The results confirm that Ukrainians are willing to visit Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza rynków zagranicznych trendy, komercjalizacja na podstawie raportów przedstawicielstw POT for 2012 POT 2013, Warszawa.
 2. Bartoszewicz, W., Łopaciński, K. (2007). Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
 3. Cymańska-Garbowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2014). Podstawy turystyki. Turystyka, tom I, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 4. Karbowiak, K. (2007). Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2 z. 2, 2016-224.
 5. Międzynarodowy ruch turystyczny w 2015 r. [Available at:] http://en.msport.gov.pl/article/miedzynarodowy-ruchturystyczny-w-2015-r-1 [Access: November 2016].
 6. Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015.
 7. Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis Warszawa.
 8. Rakowski, W., Teperek, A. (2009). Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008. Rocznik Żyrardowski 7, 243-264.
 9. Ruszkowski, J. (2014). Turystyka transgraniczna w Polsce jako narzędzie budowania współpracy na pograniczu wschodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3(27), 259-272.
 10. Turystyka w Polsce w 2015 roku; Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa 2016
 11. Turystyka zagraniczna w Polsce i na świecie Travel Trends Group, 2015. [Available at:] http://ttg.com.pl/turystyka-zagraniczna-w-polsce-i-na-swiecie/ [Access: December 2016].
 12. UNWTO "World Tourism Barometer" June 2006, January 2007, prognozy UNWTO.
 13. Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 18, 116-128.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu