BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordel Piotr (Silesian University of Technology), Machnik-Słomka Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Krannich Marek (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Technology Entrepreneurship, Creativity, and Positive Orientation as Mechanisms of Entrepreneurial Behaviors in Organizations
Przedsiębiorczość i twórczość technologiczna oraz pozytywna orientacja jako elementy przedsiębiorczych zachowań organizacji
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zachowania przedsiębiorstw, Orientacja przedsiębiorcza, Przedsiębiorczość, Technologia
Enterprise behaviour, Entrepreneurial orientation, Entrepreneurship, Technology
Note
streszcz., summ., The studies were conducted as part of the research project financed by the Polish National Science Center in Cracow (grant no. UMO-2012/07/B/HS4/03128).
Abstract
W artykule autorzy prezentują model przedsiębiorczych zachowań organizacji złożony z trzech konstruktów, tj.: przedsiębiorczości technologicznej, twórczości technologicznej oraz pozytywnej orientacji organizacji. Konstrukcja modelu badawczego jest wynikiem krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz wstępnie przeprowadzonych badań empirycznych o charakterze pilotażowym. W kolejnych rozdziałach artykułu autorzy omawiają poszczególne konstrukty składające się na ten model badawczy. (abstrakt oryginalny)

In the article the authors present a model of entrepreneurial organizational behaviors that consists of the following constructs: technology entrepreneurship, creativity and positive organizational orientation. The construct of the research model is an outcome of a critical analysis of management literature and preliminary empirical research. In the following chapters the authors describe particular constructs, which are parts of the research model of entrepreneurial organizational behaviours. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambrosini V., Bowman C., Collier N.: Dynamic Capabilities: An Exploration of How Firms Renew Their Resource Base. "British Journal of Management", No. 20, 2009.
 2. Bratnicka K.: Kultura organizacyjna i twórczość w przedsiębiorczych organizacjach - model koncepcyjny. "Przegląd Organizacji", 2010.
 3. Bratnicki M.: Metodologiczne podejście do sprawdzania teorii przedsiębiorczych konfiguracji. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2009.
 4. Craig J.B., Pohjola M., Kraus S., Jensen S.H.: Exploring Relationships among Proactiveness, Risk-Taking and Innovation Output in Family and Non-Family Firms. "Creativity and Innovation Management", No. 23, 2014.
 5. De Waal A.A.: Characteristics of high performance organisations. "Business Management and Strategy", No. 3, 2012.
 6. Drucker P.: Innovation and Enterpreneurship: Practice and Principles. Butterworth-Heinemann, 2007.
 7. Dyduch W.: Twórcza strategia organizacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 8. Fanea-Ivanovici M.: Urban Revitalisation in the Creative Economy and the Development of the Creative Society. "Theoretical and Applied Economics", No. 10(587), 2013.
 9. Hyunjin Kwon, Changyol Ryu: Model of Technological Creativity Based on the Perceptions of Technology-Related Experts. Daejeon Technical High School, Chungnam National University, Korea, www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/seika05_2, 22.02.2015.
 10. Kuratko D.: Entrepreneurship: Theory, process and practice. Cengage Learning, 2013.
 11. Lumpkin G.T., Lichtenstein B.B.: The Role of Organizational Learning in the Opportunity - Recognition Process. "Entrepreneurship, Theory & Practice", No. 60(3), 2005.
 12. Machnik-Słomka J.: The role of technological creativity in entrepreneurial development of high-technology organizations in the context of a configuration approach, [in:] Skorupko D., Fieger M. (eds.): Scientific problems in project management. General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw. Departament of Management. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2015.
 13. McNeely B.L., Meglino B.M.: The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: and examination of the intended beneficiaries or prosocial behavior. "Journal of Applied Psychology", 1994.
 14. Politis J., Politis D.: Virtual leadership, entrepreneurial orientation, creativity and productivity, [in:] Leading from the edge. JCSB, Wellington 2012.
 15. Sengupta J.: Theory of Innovation. Springer International Publishing, 2014.
 16. Shalley C.E., Zhou J., Oldham G.R.: The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here? "Journal of Management", No. 30(6), 2004.
 17. Weinzimmer L.G., Michel E.J., Franczak J.L.: Creativity and Firm-Level Performance: The Mediating Effects of Action Orientation. "Journal of Managerial Issues", No. 21(1), 2011.
 18. West M.: Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. PWN, Warszawa 2008.
 19. Woodman R., Sawyer J., Griffin R.: Toward a Theory of Organizational Creativity. "Academy of Management Review", No. 18, 1993.
 20. Yu-Chu Y., Jing-Jui W.: The Cognitive Processes of Pupils Technological Creativity. "Creativity Research Journal", No. 18, 2008.
 21. Zbierowski P.: Źródła sukcesu organizacji - wyniki badań. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarzadzanie", nr 2(6), Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu