BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kościelniak Helena (Częstochowa University of Technology)
Title
Constraints and Barriers to Technology Entrepreneurship of Enterprises in Empirical Studies
Bariery i ograniczenia przedsiębiorczości technologicznej przedsiębiorstw w badaniach empirycznych
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 65-74, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Technologia, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Entrepreneurship, Technology, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce zarządzania przedsiębiorczością technologiczną. Celem artykułu jest ukazanie najistotniejszych barier utrudniających działania z zakresu przedsiębiorczości technologicznej przedsiębiorstw. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania nowego krajobrazu innowacji i przedsiębiorczości technologicznej oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych z tego zakresu, dotyczące przedsiębiorstw przemysłu metalowego województwa śląskiego. Wartość artykułu polega na ukazaniu barier we wprowadzeniu rozwiązań przedsiębiorczości technologicznej przedsiębiorstw oraz możliwości wspomagania jej rozwoju opartego na systemie minimalnej efektywności. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the problem of management of technology entrepreneurship. The aim of the paper is to present the most important barriers hindering the activities in the field of technology entrepreneurship of enterprises. In the paper there has been made an attempt to identify the new landscape of innovation and technology entrepreneurship, and there has been presented the results of the empirical studies in this field concerning enterprises of the metal industry of the Silesian Voivodeship. The value of the paper consists in showing the barriers to the implementation of the solutions of technology entrepreneurship of enterprises and the opportunities to support its development based on the minimum viable innovation system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duraj J., Papiernik-Wojdera M.: Przedsiębiorczość innowacyjna. Difin, Warszawa 2010.
 2. Koźmiński A.A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltex, Warszawa 2013.
 4. Kordel P.: Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 5. Kozłowski R.: Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 11, 2011.
 6. Lachiewicz S., Matejun M.: The Role of External Environment in Creating Technology Entrepreneurship in Small and Medium-Sized Enterprises. "Management", Vol. 14, No. 1, 2010.
 7. Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A.: Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju. WNT, Warszawa 2013.
 8. Nowodziński P.: Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia. Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013.
 9. Pathak S., Xavier-Oliveira E., Laplume AO.: Influence of intellectual property, foreign investment and technological adoption on technology entrepreneurship, Elsevier. "Journal of Business Research", No. 66, 2013.
 10. Rojas R.M., Morales V.G., Ramos M.T.B.: Influence of technological support, skill sand competencies and learning on corporate entrepreneurshipin European technology firms. "Technovation", No. 33, 2013.
 11. Roszowska-Menkes M.: Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 12. Anhony S.D.: Nowa era innowacji. Gdzie się rodzą najbardziej innowacyjne i zmieniające świat pomysły. Harvard Business Review Polska, lipiec-sierpień 2015.
 13. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J.: Przez innowacje do wzrostu. Jak przeprowadzić innowację przełomową. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 14. Stevenson H.H., Jarillo J.C.: A Paradigm of Entrepreneurship: entrepreneurial management. "Strategic Management Journal", Vol. 11, 1990.
 15. Wiśniewska J., Janasz K.: Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami. Difin, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu