BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicki Arkadiusz (University of Information Technology and Management in Rzeszow), Czyżewska Marta (University of Information Technology and Management in Rzeszow)
Title
The Determinants of the Dynamics of Business Processes
Determinanty dynamiki procesów biznesowych
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 3 (35), s. 75-84, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Dynamika gospodarki, Modele zarządzania
Business processes, Economy dynamics, Management models
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono własności systemu rynkowego, złożonego z podmiotów gospodarczych, podlegających procesom determinowanym przez naturalne zachowania dyssypatywnego układu nieliniowego. W układzie tym rządzą prawa chaosu, ale są one związane z dążeniem przez układ do osiągnięcia stanu równowagi. Odbywa się to z wykorzystaniem mechanizmu emergencji, przejść fazowych i praw nomiczności. Jest to realizowane bardzo często jednak również kosztem nieprzewidywalnych i nieokreślonych fluktuacji, które nawet w przypadku pojedynczego obiektu mogą wpływać na zachwianie równowagi, a nawet kryzys całego systemu. Możemy jednak temu zapobiegać, spełniając pewne uwarunkowania i przyjmując właściwy model zarządzania oddolnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the properties of the market system consisting of economic entities subjected to processes determined by the natural behavior of the nonlinear dissipative system. The rules of chaos govern this system, but they are associated with the system's goal to reach an equilibrium. It is done using the mechanism of emergence, phase transition, and nomicity rules. This is often accomplished at the cost of unpredictable and undefined fluctuations that even in the case of a single object may affect the balance, or even cause a crisis of the entire system. However, we can prevent this by fulfilling certain conditions and by assuming the appropriate model of bottom-up management. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buchan J.: The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas. W.W. Norton & Company, 2006.
  2. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance", No. 3, 1984.
  3. Black F.: Dyvident Puzzle. "The Journal of Portfolio Management", No. 2, 1986.
  4. Thiel P., Masters B.: Zero to one, Notes on startups, or how to build the future. MT Biznes, 2016.
  5. Jirtle R.: The Agouti mouse: a biosensor for environmental epigenomics studies investigating the developmental origins of health and disease. "Epigenomics", No. 6, 2014, p. 447-450.
  6. Lewis N.H.C., Fleming G.R.: Two-Dimensional Electronic-Vibrational Spectroscopy of Chlorophyll a and b. "J. Phys. Chem. Lett.", No. 7, 2016, p. 831-837.
  7. Wilkinson R.G., Pickett K.: The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane, 2009.
  8. Wayne E.C.: An Introduction to KAM Theory. Springer, 2012.
  9. Mae-Wan-Ho: The Rainbow and Worm: The Physics of Organisms, p. 50.
  10. Hock Dee W.: Birth of the Chaordic Age. Berrett-Koehler Publishers, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu