BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Maria (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Pomichowski Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 4, s. 253-259, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Kapitał ludzki, Klastry
Human capital, Business cluster
Note
streszcz., summ.
Abstract
The study evaluates the quality of human capital on the basis of the Eurostat data. There was also prepared a short bibliography review of the previous research which indicates various definitions of the term human capital. To evaluate its quality in selected EU countries. There was used cluster analysis - the k-medoid method. The analysis was performed for three periods: 2008, 2011 and 2014. The selected states were divided into 4 clusters, and Norway constitute a single-element group. In the other cases, it may be stated that the quality of capital may be determined through the joint economic past or historical traditions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Becker, G.S. (1975). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d ed., New York: Columbia University Press for NBER.
  2. Caliński, T., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis, Communications in Statistics, vol. 3, 1-27.
  3. Nowak-Brzezińska, A. (2012). Konspekt do zajęć: Statystyczne metody analizy danych. [Available at:] http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/odzw/smad_lab11.pdf. [Access: September 2016].
  4. Parlińska, M., Wasilewska, E. (2016). Analiza skupień jako przykład zastosowania w ocenie rozwoju regionów. Zeszyty Naukowe WSE-S w Ostrołęce.
  5. Schulz, T.W. (1981). Investing in People. The Economics of Population Quality.
  6. Stec, M., Janas, A., Kuliński, A. (2005). Grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, no 6, 135-146.
  7. Wronowska, G. (2009). Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [in:] Kopycińska D. (red.) Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu