BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Title
The Role of Enterprises with Foreign Capital in the Economy of Zachodniopomorskie in the Years 2000-2009
Rola przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa zachodniopomorskiego w latach 2000-2009
Source
Trends in the World Economy, 2011, vol. 3, s. 145-167, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Selected Problems of the Contemporary World Economy
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny
Foreign investment, Direct investments, Foreign capital
Note
streszcz.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W rozdziale ukazano wniesiony potencjał ekonomiczny oraz uzyskiwane wyniki działalności przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w województwie zachodniopomorskim na tle ogółu podmiotów tego województwa. Pozycję spółek zagranicznych w gospodarce Zachodniopomorskiego ustalono z uwzględnieniem następujących kategorii: liczby zarejestrowanych podmiotów zagranicznych, wartości wniesionego kapitału podstawowego, zatrudnienia i wydajności pracy, działalności inwestycyjnej i w handlu zagranicznym oraz przychodów i kosztów z całej działalności.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the economic potential and performance of companies with foreign capital located in Zachodniopomorskie Voivodship, and compare and contrast them with the group of entities operating in the region as a whole. The analysis would be much more interesting if it was possible to relate those issues additionally to the performance of enterprises with 100% of domestic capital as it would provide an opportunity to determine whether these enterprises were catching up with the companies with foreign capital with regard to the basic structural and efficiency measures. This task is, however, unfeasible owing to the lack of appropriate structural data. The relevance of foreign companies to the Voivodships economy was eval-uated on the basis of the following criteria: - number of entities with foreign capital registered in the voivodship, - total amount of share capital raised, - employment and labour efficiency, - investment activity, - foreign trade activity, - total revenues and costs.(fragment of text)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IBR, KiK, Warszawa 2008.
  2. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS Warszawa (for individual years).
  3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku. Urząd Statystyczny, Szczecin, February 2010.
  4. Götz M., Procesy aglomeracyjne w klasterach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Ekonomista" 2008, No. 3.
  5. Nakonieczna-Kisiel H., Skutki kryzysu finansowego w Polsce, "Firma i Rynek" 2010, No. 1.
  6. Podstawy handlu zagranicznego, ed. J. Dudziński, Difin, Warszawa 2010.
  7. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. Urząd Statystyczny, Szczecin (for individual years).
  8. Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa 2002.
  9. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Sytuacja finansowa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na tle podmiotów krajowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, in: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IBR, KiK, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu