BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska)
Title
Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny
Assessment of Management Styles in Small Enterprises of the Lublin Region
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 37-49, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Style kierowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management styles, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstract
Styl kierowania stanowi jeden z kluczowych czynników konkurencyjności małej firmy i efektywności jej funkcjonowania. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, mających na celu wyłonienie dominującego stylu kierowania menedżerów małych firm Lubelszczyzny. Badania oparto na klasyfikacji R. Lippitta i R.K. White'a. Ustalono, że respondenci najczęściej stosują elementy stylu autokratycznego, chociaż nie występuje on w czystej postaci. (abstrakt oryginalny)

The management style is one of the key factors in the competitiveness of small enterprises and the efficiency of its operations. Results of the survey aimed at selecting the dominant leadership style of managers of small enterprises of the Lublin Region have been presented. The research was based on the R. Lippitt's and R.K. White's classification. It has been determined, that respondents use elements of an autocratic style most often, although it doesn't appear in pure form. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: Jak być lepszym menedżerem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Bednarski A.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 3. Blanchard K., Zigarmi P., Zigarmi D.: Jednominutowy menedżer i przywództwo. MT Biznes, Warszawa 2008.
 4. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 5. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. MT Biznes, Warszawa 2009.
 6. Encyklopedia powszechna. T. 7. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2002.
 7. Gayle C.A.: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa 2009.
 8. Glinka B., Kostera M. (red.): Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 9. Markowski E.: Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych, [w:] Harasim W. (red.): Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 10. Mieszajkina E.: Znaczenie przywództwa w małej firmie. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014.
 11. Mroziewski M.: Style kierowania i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
 12. Penc J.: Encyklopedia zarządzania. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 13. Pomykało W.: Encyklopedia biznesu, T. 2. Fundacja INNOWACJA, Warszawa 1995.
 14. Strzelecki T.: Organizacja pracy. Politechnika Warszawska, Warszawa 1995, s. 99.
 15. Szymańska M., Wolski K.: Style kierowania - czy istnieje jedna droga, by zostać liderem?, https://badaniahr.pl/biblioteka/art/id/75/Style_kierowania__czy_istnieje_jedna_droga_by_zostac_liderem, 3.07.2016.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu