BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świtek Sławomir (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Charakterystyka modeli przywództwa stosowanych w organizacjach lean i six sigma
Characteristics of Leadership Models Applied in Lean and Six Sigma Enterprises
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 139-155, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Sześć Sigma, Przywództwo, Modele zarządzania
Lean management, Six Sigma, Leadership, Management models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia najczęściej stosowane modele przywództwa w organizacjach, w których wdrożono koncepcje lean i six sigma. Omówiony został wpływ aspektu kulturowego na efektywność stylu kierowania oraz różnice w podejściu do przywództwa w koncepcjach ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)

In the article presented the most used leadership models in organizations, where lean and six sigma improvement methodologies have been implemented. Influence of cultural aspect on managerial style effectiveness and differences in approaches to leadership style in continual improvement methodologies is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bass B.M.: Transformational leadership. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2006.
 2. Covey R.S.: Zasady skutecznego przywództwa. Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., 2012.
 3. Czerska M., Rutka R.: Wykorzystanie "prawa dołka" w kierowaniu zmianą. Kwartalnik "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 1. Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 4. Drucker P.: Menedżer skuteczny. MT Biznes, 2011.
 5. Eckes G.: Six sigma jako trwały element kultury organizacji. MT Biznes, 2011.
 6. Emiliani B.: Practical lean leadership - a strategic leadership guide for executives. The center for lean business management, Connecticut, USA 2008.
 7. George M.: Lean Six Sigma - combining six sigma quality with lean speed. Mc-Graw Hill, 2002.
 8. Greanleaf R.: The servant as leader, https://www.greenleaf.org/products-page/the-servant-as-leader, 01.08.2016.
 9. Hersey P., Blanchard K.H.: Life cycle theory of leadership. "Training and Development Journal", No. 23(5), 1969.
 10. Hoppe M., Eckert R.: Culture and leader effectiveness - the GLOBE study. Center for Creative Leadership, USA 2014.
 11. Imai M.: Kaizen - klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, 2007.
 12. Kotter J., Heskett J.: Corporate culture and performance. A Division of Simon & Schuster Inc., New York 1992.
 13. Kraemer Jr., H.M.: From values to action: The four principles of values-based leadership. Jossey-Bass, San Francisco 2011.
 14. Kubler-Ross E.: On death and dying. Scribner, New York 1997.
 15. Liker K.J., Convis L.G.: Droga Toyoty do lean leadership - osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców. MT Biznes, 2012.
 16. Liker K.J., Hoseus M.: Kultura Toyoty - serce i dusza filozofii Toyoty. MT Biznes, 2009.
 17. Loethen L.L.: Six sigma and leadership. "Quality Digest Magazine", http://www.qualitydigest.com/inside/six-sigma-article/six-sigma-and-leadership.html#, 04.08.2016.
 18. Pande P., Neuman R., Cavanagh R.: Six Sigma - sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola. K.E. LIBER S.C., 2003.
 19. Rother M.: Toyota kata. Lean Enterprise Institute, 2011.
 20. Stoller J.: Lean CEO - w drodze do doskonałości. MT Biznes, 2015.
 21. Walczak-Duraj D.: Wzorce i wzory wybranych ról społecznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 29. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 22. Welch J., Welch S.: Winning znaczy zwyciężać. Studio EMKA, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu