BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Krzemień Eugeniusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej
Innovativeness of Polish Economy in the European Union Countries
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2016, nr 4 (36), s. 139-149, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki
Innovative character, Innovation economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W referacie zaprezentowano kwestie dotyczące poziomu innowacyjności Polskiej gospodarki. Analizy dokonano opierając się na danych zawartych w najnowszym European Innovation Scoreboard. Celem publikacji było określenie sytuacji innowacyjności polskiej gospodarki w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej, w tym w szczególności do pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues concerning the level of innovation of Polish economy. The analysis was based on data contained in the latest European Innovation Scoreboard. The aim of the publication was to determine the situation of innovation of the Polish economy in relation to other European Union countries in particular to other countries triangle Visegrad. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji (na przykładzie województwa śląskiego). Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A.: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. IBS, Warszawa 2012.
 3. Dąbrowski J., Kodałkiewicz I.: Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw. WSPiZ, Warszawa 1998.
 4. Dworczyk M., Szlasa R.: Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 5. European Innovation Scoreboard 2016. European Union, Belgium 2016.
 6. Frankowski P., Skubiak B.: Bariery innowacyjności w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 28, 2012.
 7. Gąsowska M.K.: Rola innowacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach wahań koniunktury na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 8. Grzybowska B.: Innowacyjność przemysłu spożywczego - ujęcie regionalne. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012.
 9. Hąbek P., Wolniak R.: Narzędzia jakości i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, [w:] Kaźmierczak J., Bartnicka J. (red.): Zarzadzanie innowacjami w produkcji i usługach. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 10. Jabłońska-Kośmider E.: Determinanty procesu innowacyjnego i strategie wdrażania innowacji produktowych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 66. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 11. Kowalska-Styczeń A.: Podejście agentowe w modelowaniu dyfuzji innowacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 12. Krzemień E., Wolniak R.: Wzrost ekonomiczny a innowacyjność gospodarki w 20 największych gospodarkach świata, [w:] Zalewski R.I., Zieliński R. (red.): Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2010.
 13. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywność. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 14. Nowak P.: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 19. Warszawa-Kraków 2012.
 15. OECD i Eurostat. Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. MNiSW, Warszawa 2008.
 16. Pichlak M.: Uwarunkowania działalności innowacyjnej w branżach twórczych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 17. Repetowski R.: Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 10. Warszawa-Kraków 2008.
 18. Stawiarska E.: Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe, marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 76. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 19. Szwajca D.: Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 20. Webber R.A.: Zasady zarządzana organizacjami. PWE, Warszawa 1996.
 21. Wiszniewski W.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999.
 22. Wolniak R.: Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 23. Wolniak R.: Innowacyjność procesowa na przykładzie efektów wdrożenia potokowej formy produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, [w:] Kaźmierczak J., Bartnicka J. (red.): Zarzadzanie innowacjami w produkcji i usługach. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu