BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werenowska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Drab Małgorzata (Vistula University, Poland)
Title
Cultural Aspects of Employer Branding
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 4, s. 322-328, tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Marka, Kultura organizacji, Narodowość, Pracodawcy
Brand, Corporate culture, Nationality, Employers
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Wielka Brytania, Ukraina, Turcja
Poland, United Kingdom, Ukraine, Turkey
Abstract
The article presents the results of the research carried out among students coming from the UK, Ukraine, and Turkey. Surveys were conducted in 2015 amongst 105 coming students from: of Great Britain (34 persons), of Ukraine (40 persons), of Turkey (34 persons). The study aimed to show the relationship between the culture of these nations and the employer branding. The results showed the existence of relationships between cultural assumptions and factors influencing the choice of taking up employment by foreign students. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Christiaans, L. (2012). International Employer Brand Management. A Multilevel Analysis and Segmentation of Students' Preferences. Hohenheim: Universität Hohenheim.
  2. Hofstede, G., Hofstede G. Minkov, M. (2011). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, wyd. 3. zm.
  3. Korach, R. (2009). Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika. Gliwice: Helion One Press, 99
  4. Kozłowski, M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  5. Ratajczak, M. (red.). (2006). Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
  6. http://geert-hofstede.com/ukraine.html [Access: September 2015].
  7. http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html [Access: September 2015].
  8. http://geert-hofstede.com/turkey.html [Access: September 2015].
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu