BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołoma Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Вusinesswomen : olsztyńskie kobiety sukcesu
Businesswomen : the Women of Success in Olsztyn
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 478-485, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Kobieta w biznesie, Wyniki badań
Women in business, Research results
Note
summ.
Country
Olsztyn
Olsztyn
Abstract
1. Olsztyńskie właścicielki firm, zatrudniających rocznie średnio od 5 do 50 osób, są relatywnie młode, 71,7% z nich nie przekroczyło 45 roku życia i większość z nich (64,9%) posiada rodziny 3-4-osobowe (łącznie z respondentką). Wszystkie legitymują się wykształceniem średnim i wyższym niż średnie, ale przed utworzeniem własnej firmy nie posiadały ani wiedzy, ani doświadczenia menedżerskiego. Większość spośród nich ma za sobą4-letni staż na stanowisku przedsiębiorcy. Prakseologii kierowania firmą uczyły się głównie przez praktykę, samodzielne działanie.
2. Przeprowadzone badania, choć wykazują pewne różnice między mężczyznami i kobietami w wielu elementach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, to jednak nie pozwalają orzec (jak to czynią np. sondaże amerykańskie), że kobiety "lepiej sobie radzą z ludźmi" i że ich styl kierowania firmami jest bardziej skuteczny. Nie był to zresztą zasadniczy cel referowanych badań.
3. Tak kobiety, jak i mężczyźni, jako właściciele firm, podzielają w zasadzie te same wartości w sferze przedsiębiorczości. Obie grupy odznaczają się "siłą przebicia", postawami indywidualizmu i autonomii, nastawione są na energiczne dążenie do optymalnego osiągania celów swych przedsiębiorstw i korzyści ekonomicznych, choć "oni" akcentują to o kilka punktów procentowych wyraźniej niż "one".
4. Wykazywane w opracowaniu także inne różnice i podobieństwa korespondują z wieloma ustaleniami krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu i stanowią określone pendant do rozeznania, jak te ustalenia przejawiają się w lokalnych realiach. (fragment tekstu)

The article presents some of the findings from research conducted. The study was conducted among 251 owners of small business (women were owners of 29,5% of them). Each of the questioned managers employed between 5 and 50 employee. Businesswomen were different from businessmen in many aspects of economic behaviors, ways of running small company such as hiring and firing employees or taking bank loans. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bera E., Kobieta w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" 2000 nr 6.
  2. Bone L.E., Kurtz D.L., Contemporary Business, The Dryden Press, Chicago 1990.
  3. Co to znaczy być kobietą w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją A. Titkow, H. Domański, PAN, IFiS, Warszawa 1995.
  4. Kuratko R.F., Hodgetts R. М., Entrepreneurship a Contemporary Approach, The Dryden Press, Orlando Florida USA 1995.
  5. The National Women's Business Council, Second Annual Report to the President and Congress, Government Printing Office, Washington DC 1990.
  6. Vinnicombe S., Colwill N.L., Kobieta w zarządzaniu, Wyd. "Astrum", Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu