BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji - definicja i determinanty
Resilience of Organisations in the Conditions of Cyberdiscreditation : Definition and Determinants
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 193-204, tabl., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Nieuczciwa konkurencja, Elastyczność organizacji, Sukces przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe
Unfair competition, Organisational flexibility, Success of the company, Crisis situations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie dotyczy sukcesu organizacji w sytuacji kryzysowej w postaci wysokiej rezyliencji na nieuczciwe zachowania konkurentów. Sformułowano w nim definicję funkcjonującej w warunkach cyberdyskredytacji organizacji rezylientnej oraz określono jej relacje do organizacji elastycznej, inteligentnej oraz kreatywnej. Następnie zdefiniowano cyberdyskredytację organizacji i podano jej formy, a także zidentyfikowano hipotetyczne czynniki determinujące rezyliencję. Ponadto zaproponowano typologię tych czynników. (abstrakt oryginalny)

The study refers to the success of an organisation in a crisis situation in the form of high resilience to dishonest behaviour of competitors. It formulates a definition of a resilient organisation functioning in the conditions of cyberdiscreditation and determines its reference to a flexible, intelligent and creative organization. Then the notion of cyberdiscreditation is defined and its forms listed. Hypothetical factors determining resilience are identified. Moreover, the typology of those factors is suggested. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berndt Ch. (2015), Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. careandcoach.pl/blog/dobrostan, dostęp dnia 17.01.2016.
  3. Henley R. (2010), Resilience enhancing psychosocial programmes for youth in different cultural ontexts: Evaluation and research, "Progress in Development Studies", Vol. 10, No. 4.
  4. Karwat M. (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kruk H. (2013), Resilience competitiveness and sustainable development of the region - simularities and differences, w: Regional Economy in Theory and Practise, Sobczak E., Raszkowski A. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 286, Wrocław.
  6. Lipka A. (2016), (Cyber)dyskredytacja pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji, w: Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Cyberdyskredytacja pracowników (uwarunkowania, formy, implikacje), CeDeWu, Warszawa.
  7. Welter-Enderlin R. (2012), Einleitung: Risilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie, w: Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstaende (2012), Welter-Enderlin R., Hildebrand B. (eds.), Carl Auer, Heidelberg.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu