BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniawska Mirosława (Politechnika Białostocka)
Title
Wartości moralne a postawy wobec ustroju ekonomicznego i zabezpieczeń socjalnych
Moral Values and Attitudes Towards Economic System and Social Security
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 1, s. 29-40, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Studia z zarządzania międzykulturowego
Keyword
System wartości, Postawy społeczne, Wartości i normy etyczne, Państwo opiekuńcze
Value system, Social attitudes, Value and ethical norms, Welfare state
Note
summ.
Abstract
Celem zaprezentowanego poniżej badania jest analiza relacji (powiązań), które istnieją pomiędzy wartościami moralnymi a postawami wobec ustroju ekonomicznego i zabezpieczeń socjalnych. Dążono do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy silniejsza akceptacja wartości moralnych skutkuje tym, że ludzie porzucają egocentryczną perspektywę i dążą do realizacji pozaosobistych celów, co znajduje m.in. wyraz w egalitarnym rozumieniu sprawiedliwości dystrybutywnej, w przedkładaniu harmonii i współdziałania nad konkurencję i rywalizację, w rozszerzeniu, a nie ograniczeniu, opiekuńczej funkcji państwa. (fragment tekstu)

In this research attitudes towards economic system and social issues as well as value system were measured (Rokeach Value Scale). It was assumed that the attitudes depend on preferences of moral values. The sample of 1072 students from department of pedagogy and department of management was examined. The results indicate higher preferences for moral values among students with 'neoliberal' attitudes towards state intervention in economic and social spheres (continuation of a welfare state function). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bar-Tal D. (1990), Group beliefs. A conception for analyzing group structure, processes, and behavior, Springer-Verlag Inc, New York.
 2. Brzozowski P. (1989), Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Czapliński S. (2007), Czy bogaci są mniej uczciwi od biednych. Treść mitów legitymizujących status quo [w:] J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Eneteia, Warszawa.
 4. Czerniawska M. (2010), Zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych - kolektywizm versus indywidualizm. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 5. Czerniawska M. (2011), Zmiana postaw młodzieży wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych, "Kwartalnik Pedagogiczny", 3(221), ss. 79-102.
 6. Czerniawska M. (2016, złożone do druku). Zmiana postaw młodzieży wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych - raport z badań porównawczych (rok 2003, 2008 i 2013), "Pedagogika Społeczna".
 7. Feldman S. (2008), Wartości, ideologia i strukturalizacja postaw politycznych [w:] D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. Harvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 9. Kołodko G.W. (2008a), Prawda w oczy, "Przegląd", 42, s. 6-10.
 10. Kołodko G.W. (2008b), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 11. Morawski W. (1991), Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie [w:] R. Gortat (red.), Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 12. Parenti M. (2004), Świat po komunizmie - globalny regres, "Dziś", 10, s. 32-38.
 13. Reykowski J. (red.) (1993), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 14. Rokeach M. (1973), The nature of human values, Free Press, New York.
 15. Schwartz S.H. (1996a) Wartości [w:] A.S.R. Manstead, M. Hewstone (red.), Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 16. Schwartz S.H. (1996b), Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems [w:] C. Seligman, J.M. Olson, M.P. Zanna (red.), The psychology of values: The Ontario Symposium (Vol. 8). Lawrence Erlbaum Associate, Mahwah, New Jersey.
 17. Wnuk-Lipiński E. (1996), Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu