BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kardas Edyta (Politechnika Częstochowska)
Title
Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu
The use of Quality Tools for the Qualitative Assessment of Selected Product
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 1, s. 10-15, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza jakościowa, Narzędzia analityczne, Jakość produktu, Produkt
Qualitative analysis, Analytical tools, Product quality, Product
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy jakości wirnika metalowego, wchodzącego w skład wentylatora kanałowego. Została przeprowadzona analiza niezgodności występujących w produkcie oraz och przyczyn. Do analizy wykorzystano 3 wybrane narzędzia: diagram Pareto-Lorenza, metodę FMEA oraz diagram Ishikawy.(fragment tekstu)

Quality tools are good instruments for the qualitative analysis of various products and services. The choice of using tools depends on the specificity of product and the kind of results that the user wants to achieve. The article presents the analysis of non-conformances of metal impeller which is a part of in-line fan. During the analysis the following quality tools were used: Pareto-Lorenz chart, FMEA and Ishikava chart.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowski S., Ingaldi M., Jagusiak-Kocik M., Quality Analysis and Technological Portfolio in Production of the Metal Screws. METAL 2014: 23rd International Conference On Metallurgy And Materials, 2014, pp. 1716-1722.
  2. Czerska J., Podemski W., Zarządzanie Produkcją w praktyce. Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o., Warszawa 2005.
  3. Gawlik J., Kiełbas A., Metody i narzędzia w analizie jakości wyrobów. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.
  4. Karaszewski R., Zarządzanie jakością - koncepcje, metody, narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. TNOiK, Toruń 2005.
  5. Kardas E., The analysis of non-conformances of metal impeller using selected quality instruments. METAL 2015: 24rd International Conference On Metallurgy And Materials, 2015, pp. 1970-1975.
  6. Markowski Ł., Analiza i doskonalenie jakości wyrobów w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym. Praca inżynierska pod kierunkiem dr inż. Edyty Kardas, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013.
  7. Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzi zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
  8. Wiadomości i informacje udostępnione przez badane przedsiębiorstwo X.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu