BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapski Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Czapski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Prawo dostępu do informacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta w Siedlcach
Law of Access to Public Information on the Example of the City Hall in Siedlce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (39), 2017, nr 112, s. 165-171, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Informacja publiczna, Dostęp do informacji, Urząd państwowy, Studium przypadku
Public information, Access to information, Government offices, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Urząd Miasta w Siedlcach
Abstract
Prawo dostępu do informacji publicznej jest gwarantowanym konstytucyjnie prawem każdego z obywateli Polski. Niniejszy artykuł analizuje dostęp do informacji publicznej w obecnym porządku legislacyjnym (stan prawny na dzień 11 stycznia 2017 r.) oraz na podstawie oceny mieszkańców miasta Siedlce. W artykule zawarto bowiem wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców tego miasta. (abstrakt oryginalny)

The law of access to public information is guaranteed the law of every citizen of Polish. This article analyzes the access to public information in the present order of legislative (legal status as of January 11, 2017) And on the basis of the inhabitants of the city Siedlce. The article provides for the results of a survey conducted among residents of the city.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
  3. Mączka D., Bardzo dobry przewodnik po Siedlcach i najbliższej okolicy, wyd. PTTK Oddział "Podlasie'' w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Siedlce 2016.
  4. Mednis A., Fajgielski P., Gałęzowska K., Iszkowski W., Karczewski J., Litwiński P., Masternak-Kubiak M., Pietrzak B., Piotrowski R., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Sibiga G., Stawecki T., Ślęzak A., Szustakiewicz P., Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.
  5. Ostas C., Powiat siedlecki i okolice. Trasy rowerowe, Wyd. PTTK Odział "Podlasie'' w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Siedlce 2007.
  6. Ostas C., Siedlce otwartą bramą w dolinę Bugu. Siedlce i okolice - trasy rowerowe, Wyd. Miasto Siedlce, Kraków 2014.
  7. Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025 (www.bip.powiatsiedlecki.pl).
  8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1231
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu