BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Waldemar (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Gołębiewski Dawid (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Road Project Assessment Within the Framework of Sustainable Development
Source
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 1 (60), s. 181-196, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój regionalny, Wskaźniki społeczne, Drogi, Inwestycje, Wskaźniki ekonomiczne, Infrastruktura drogowa
Regional development, Social indicators, Road, Investment, Economic indicators, Road infrastructure
Note
JEL Classification: O21, O22
summ.
Country
Toruń
Abstract
Local development is a dynamic process which mainly relies on qualitative and quantitative changes, accordingly to the needs of the local communities. One of the decisive circumstances of local development is an efficient road infrastructure. The main problem, in terms of road projects, is their socio-economic evaluation. The article presents a model for assessing S16 national road construction project, on the basis of four groups of indicators. The indicators monitor the changes occurring in the districts, located along the road corridor S16, within the framework of sustainable development. Results of the research give opportunity to a more detailed analysis and evaluation of road projects, furthermore they make a strong foundation for the exploration of cause-and-effect relations between the investments in infrastructure and the quality of life in the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Białystok, p. 34-44.
 2. Domańska A. (2006), Wpływ infrastruktury drogowej na rozwój regionalny, Warszawa, p. 34-38.
 3. Eurostat (2013), Transport in the EU.
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (2011), Strategia rozwoju transportu do 2020 r., Warszawa.
 5. Instytut Dróg i Mostów(2016) Raport z dróg 2014, Warszawa.
 6. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa.
 7. Kamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Gdańsk, p. 15-20.
 8. Karst Z. (1986) Techniczna - ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, Warszawa, p. 14-20.
 9. Kozłowski W. (2011), Wybrane aspekty dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" No. 25, p. 93-97.
 10. Kozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Warszawa, p. 15.
 11. Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, in: Strzelecki Z. (ed.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa, p. 13-28.
 12. Piontek B. (2002), Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Bytom, p. 23-25.
 13. Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Poznań, p. 23-27.
 14. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (2008), Transport 4th edition, Warszawa, p. 11-13.
 15. Sierpiński G. (2010), Miary dostępności transportowej miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Series: TRANSPORT" No. 66, p. 93.
 16. Spiekermann K. , Neubauer J. (2002), European Accesssibility and Peripherality: Concepts, Methods and Indicators, Stockholm, p. 64-75.
 17. www.wikipedia.pl.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu