BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziubiński Zbigniew (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Jasny Michał (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, doktorant)
Title
Socjologiczna charakterystyka uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę
Sociological Characteristics of the Participants of the Warsaw Academic Metropolitan Pilgrimage to Jasna Góra
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 37-52, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Turystyka religijna
Keyword
Turystyka religijna, Pielgrzymowanie, Socjologia, Motywacje
Religious tourism, Pilgrimage, Sociology, Motivation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badań było poznanie socjologicznej charakterystyki uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Badaniami została objęta losowa próba 136 uczestników wyżej wymienionej pielgrzymki. Do badań została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, który jest jedną z najbardziej znanych metod badań społecznych. Z zebranych i poddanych analizie badań wynika, że większość uczestników pielgrzymki to młode, uczące się lub studiujące, średnio zamożne kobiety. Sondaż ujawnił również, że mieszkają one w dużej części w Warszawie i pielgrzymują na Jasną Górę systematycznie od wielu lat. Celem pielgrzymki dla większości uczestników była realizacja potrzeby duchowej i określonej intencji religijnej. Potrzeba uczestnictwa w pielgrzymce zajmuje najważniejsze miejsce w życiu pątników. Pielgrzymka nie tylko pozwoliła uczestnikom na realizację stawianych celów, ale także wpłynęła na zmianę ich życia, która polega na byciu lepszym dla drugiego człowieka i pogłębieniu swego życia duchowego i religijnego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was getting to know sociological characteristics of participants of the Warsaw Academic Metropolitan Pilgrimage to Jasna Góra. The researched collectivity was a randomly chosen group of 136 participants of the discussed pilgrimage. The study was based on the diagnostic survey method which is one of the most popular methods of social research. It comes from the collected and analyzed data that the majority of the participants of the above mentioned pilgrimage were young women from middle-income families who learned at school or studied. The survey revealed also that a considerable part of them lived in Warsaw and they had been pilgrimaging to Jasna Góra systematically for many years. The aim of the pilgrimage for the majority of the participants was realization of a spiritual need and a definite religious intention. The need for participation in pilgrimages occupied the most important place in the pilgrims' lives. The pilgrimage not only made it possible for participants to realize the formulated aims but it also contributed to a change in their lives which consists in being better for other people and deepening of their own spiritual and religious lives. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baniak J. (2004) Pielgrzymka religijna, "Przegląd Religioznawczy", nr 1.
  2. Dyduch J.M. (2005) Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych [w:] B. Domański, S. Skiba, red., Geografia i sacrum, t. 1, IGiGP UJ, Kraków.
  3. Jackowski A. (2004) Pielgrzymowanie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  4. Podemski K. (2005) Socjologia podróży, UAM, Poznań.
  5. Potocki A. (2007) W kierunku turystyki religijnej (z badań ruchu pielgrzymkowego na Podkarpaciu) [w:] Z. Dziubiński, red., Drogi i bezdroża sportu i turystyki, AWF/SALOS RP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu