BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiak Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Znaczenie marki w decyzjach zakupu produktów homogenicznych
Importance of a Brand in Purchase Decisions of Homogeneous Products
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (13), 2004, nr 1010, s. 117-125, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Marka, Strategia marki, Decyzje konsumenckie
Brand, Brand strategy, Consumer decision
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czy w obrębie produktów homogenicznych można skutecznie kreować marki, od czego zależy zasadność strategii tworzenia własnej marki i czy w odniesieniu do produktów homogenicznych nabywcy różnią się wrażliwością na markę. Podstawą analizy są przeprowadzone przez autorkę badania nabywców produktów homogenicznych dotyczące znaczenia marki w odniesieniu do wybranych produktów. (fragment tekstu)

This paper deals with the problem of branding homogeneous products in Poland, especially considering close integration with EU. The research is based on an importance of a brand in purchase decisions of chosen products. The author presents also a classification of consumers based on their оvеrаll susceptibility to brands. Branding activities in Poland, on the markets like e.g. sugar, flour, or salt are still rather weak. The research tries to answer the question whether creating brands in such market segments can be efficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
  2. Kall J., Silna marka, istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
  3. Siuta B., Strategia zarządzania produktem, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1996.
  4. Walesiak М., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
  5. www.nowamarka.pl.
  6. www.imp.org.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu