BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyskwarski Marcin (Politechnika Śląska)
Title
Systemy ERP w modelu Cloud Computing
ERP Systems in Cloud Computing Model
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 613-628, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Planowanie w przedsiębiorstwie, Zasoby przedsiębiorstwa, Chmura obliczeniowa
Enterprise planning, Enterprise resources, Cloud computing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule rozważano możliwość korzystania z systemów klasy ERP w modelu cloud computing. W rozdziale drugim przedstawiono istotę systemów ERP. Opisano ich podstawowe cechy, zalety, a także korzyści wynikające z ich stosowania. Wymieniono również obszary działalności przedsiębiorstwa, które są przez system wspierane. Rozdział trzeci obejmuje najistotniejsze informacje na temat przetwarzania w chmurze. Przedstawiono m.in. definicję, modele i sposoby realizacji, atrybuty oraz bariery stosowania rozwiązań przetwarzania w chmurze. Ostatni rozdział poświęcono systemom ERP oferowanym w ramach przetwarzania w chmurze. (abstrakt oryginalny)

This article presents the possibility of use of ERP Systems in cloud computing model. The article contains key issues of ERP Systems, its features, pros and cons and the benefits of use of such systems. It contains also the possible areas of enterprises for the systems to support. The third part of the article is based on cloud computing, it contains the definition, models and possible ways of realization, attributes and barriers for such kind of possible data analysis. The last part of the article was dedicated to ERP offered in cloud computing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P.: Systemy ERP jako determinanta rozwoju e biznesu, [w:] Szewczyk A. (red.): Informacja - dobra lub zła nowina. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 227-231.
 2. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa 2004.
 3. Adamczewski P.: Systemy zintegrowane klasy ERP - realizacja i rozwój, [w:] Kubiak B., F., Korowicki A. (red.): Human - Komputer Interaction'99. Gdańsk 1999, s. 129-139.
 4. Armbrust M. at all: Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. Berkeley 2009, http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf, 31.08.2016.
 5. Brett H.: Korzystanie z usług Office 365. Prowadzenie małej firmy w chmurze. APN Promise, Warszawa 2012.
 6. Fryźlewicz Z., Nikończuk D.: Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. Helion, Gliwice 2012.
 7. Hamilton S.: Maximizing Your ERP System. A Practical Guide for Managers. McGraw-Hill, New York 2003.
 8. Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1, Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN, Warszawa 2008.
 9. Kale V.: SAP R.3: Przewodnik dla menedżerów. Helion, Gliwice 2001.
 10. Kucęba R.: Model cloud computing - taksonomia pojęć i własności. E-wydawnictwo, 2013, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/3754.
 11. Leavitt N.: Is Cloud Computing Really Ready for Prime Time?, "Computer", No. 42, 2009, http://www.hh.se/download/18.70cf2e49129168da0158000123279/1341267677241/8+Is+cloud+Computing+Ready.pdf, 31.08.2016.
 12. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, Warszawa 2003.
 13. Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 14. Łapiński K., Wyżnikiewicz B.: Cloud Computing. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
 15. Mabert V.A., Watts Ch.A.: Enterprise Applications: Building Best-of-Breed Systems, [in:] Bendley E., Jacobs F.R. (eds.): Strategic ERP Extensions and Use. Stanford University Press, Stanford 2005.
 16. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka, Poznań 2002.
 17. Nowicka K.: Zarządzanie przepływem informacji w modelu biznesowym cloud computing. "E-mentor", nr 3(40), 2001.
 18. Nowicka K.: Wartość w modelu cloud computing. "Przedsiębiorstwo przyszłości", Nr 2, 2013, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
 19. Nowicka K.: Nowy Model Biznesowy - Cloud Computing. "Przedsiębiorstwo przyszłości", Nr 1, 2012, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
 20. Olszewska B. (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 21. Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P.: Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe, Nr 9, Rok 7. Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2013.
 22. Piasecki B. (red.): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 23. Stryga M.: Pierwszy krok w chmurach. "IIC Magazine", Nr I, 2012.
 24. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley & Sons, New York 2007.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu