BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonia Alicja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kozłowska-Adamczak Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Michniewicz-Ankiersztajn Hanna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Obiekty sakralne XIX i XX wieku jako produkt turystyki kulturowej i religijnej - przykład Bydgoszczy
The 19th and 20th Century Religious Architecture as a Product of Cultural and Religious Tourism - the Example of Bydgoszcz
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 27, s. 149-159, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Turystyka religijna
Keyword
Turystyka kulturowa, Turystyka religijna, Zabytki
Cultural tourism, Religious tourism, Monuments
Note
streszcz., summ.
Country
Bydgoszcz
Abstract
Niniejsze opracowanie jest próbą określenia możliwości rozwoju turystyki kulturowej na podstawie potencjału bydgoskich obiektów sakralnych pochodzących z XIX i XX wieku. Identyfikacja i inwentaryzacja walorów kulturowych istniejących świątyń i cmentarzy z tego okresu pozwoliła stwierdzić, że obiekty te mogą być wykorzystywane m.in. do celów turystyki pielgrzymkowej, religijnej i poznawczej. Walory architektoniczne, wyposażenie kościołów, wydarzenia związane z życiem religijnym i kulturalnym w parafiach, związki z lokalną historią i tradycjami stanowią niewątpliwie produkt turystyki kulturowej. Niestety nie jest on dostatecznie wypromowany, czego odzwierciedleniem jest niewielki obserwowany ruch turystyczny i pielgrzymkowy. (abstrakt oryginalny)

The authors of the paper make an attempt to determine the possibilities of cultural tourism development based on the 19th and 20th century religious buildings in Bydgoszcz. It can be stated, that according to the recognition and stocktaking of cultural values of churches and cemeteries from analyzed period, these places can be used to the tourist purposes, like pilgrimage tourism, religion tourism and cognitive tourism. Architectural values, temple decorations, religious and cultural events in parishes, connections with local history and traditions, make the cultural tourism product. Unfortunately all mentioned values are not enough promoted. In effect the tourist and pilgrims movement is marginal. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basista A. (2000) Architektura. Dlaczego jest jaka jest, SIW Znak, Kraków.
 2. Biskup M. (1999) Historia Bydgoszczy, Tom II część I, 1920-1939, BTN, Bydgoszcz.
 3. Dłużewska A. (2009) Walory sakralne a społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne [w:] K. Obodyński, M. Duricek, A. Nizioł, red., Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów.
 4. Jastrzębska-Puzowska I. (2009) Architektura polska i niemiecka w Bydgoszczy przed 1945 rokiem [w:] K. Grysińska, W. Jastrzębski, A.S. Kotowski, red., Bydgoszcz miasto wielu kultur i narodowości, LOGO, Bydgoszcz.
 5. Jędrzejczyk D. (2004) Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 6. Kaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B. (2006) Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, ŁTN, Łódź.
 7. Karwińska A. (2008) Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno- -kulturowe, PWN, Warszawa.
 8. Koch W. (1996) Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Świat Książki, Warszawa.
 9. Kowalczyk A. (red.) (2008) Turystyka kulturowa spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Llera R.R. (2008) Historia architektury, Buchmann, Warszawa.
 11. Małek J. (2003) Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego [w:] A. Kowalczyk (red.), Prace i studia geograficzne, tom 32, Geografia Turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 13-34.
 12. Mikos von Rohrscheidt A. (2008) Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał, perspektywy, AWF, Poznań.
 13. Richards G. (1996) Cultural tourism in Europe, CAB International, Oxon, UK.
 14. Różycki P. (2009) Turystyka religijna i pielgrzymkowa [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von. Rohrscheidt, red., Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, s. 157-173.
 15. Tuan Yi-Fu (1987) Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu