BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwak Wioletta (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland)
Title
Marketing Strategies of Non-profit Organizations in Light of Value-Based Marketing
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 175-189, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Marketing strategiczny, Organizacje non-profit, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Strategic marketing, Non-profit organisations, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Paper financed from resources for education in 2008-2010 as research project
Abstract
This paper presents the analysis of strategic decisions made by nonprofit organizations in the context of value-based marketing. In the process of formulating and realizing the strategy non-profit organizations should always think in terms of value for their customers. The share and structure of the value for various groups of stakeholders are created by means of marketing instruments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brassingron F., Pettitt S., Principles of marketing, Prentice Hall, Pearson Education Limited, England, Essex 2000.
 2. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 3. Düssel M., Marketing w praktyce, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009.
 4. Foremniak E., Niektóre aspekty zarządzania organizacjami non-profit, in: Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie marketingowe, collective publication, edited by A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha, Bielsko-Biała 2001.
 5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Huczek M., Marketing organizacji non profit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003.
 7. Hudson M., Bez zysków i strat: sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Fundusz Współpracy Phare - Dialog Społeczny, Warszawa 1997.
 8. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Jonas A., Segmentacja rynku usług, in: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. W. Wiktor, Marketing usług, Oficyna Ekoomiczna, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006.
 10. Kafel T., Strategie organizacji pozarządowych. Zarys problemu, in: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, collective publication, edited by A. Nalepka, Nowy Sącz 2006.
 11. Kaniewska A., Leszczyński G., Od segmentacji do indywidualizacji, in: Strategie marketingowe, collective publication, edited by red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 12. Kaplan R. S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010.
 14. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 15. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2000.
 16. Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Leksykon marketingu, collective publication, edited by J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 18. Marketing na rynku instytucjonalnym, collective publication, edited by T. Gołębiowski, PWE, Warszawa 2003.
 19. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Mullins J. W., Walker Jr. O. C., Boyd Jr. H. W., Larreche J.-C., Marketing Management. A Strategic Decision-Making Approach, McGraw-Hill, New York 2005.
 21. Niesrtój R., Zarządzanie marketingiem, w: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004.
 22. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 23. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 24. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 25. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 26. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 27. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000
 28. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
 29. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005
 30. Wheelen T. L., Hunger J. D., Strategic management and business policy: entering 21st century global society, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1998
 31. Lauterborn R., New marketing litany; Four P's passe; C-words take over, "Advertising Age", October 1, 1990, Robert F. Lauterborn, http://rlauterborn.com/pubs/pdfs/4_Cs.pdf
 32. American Marketing Association, About AMA, http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/default.aspx http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/1915-1939%20History.aspx
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu