BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skawiński Paweł (Tatrzański Park Narodowy)
Title
Zarządzanie ruchem turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym
Tourism Management in the Tatra National Park
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 25-34, ryc., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Ruch turystyczny, Parki narodowe, Zarządzanie turystyką
Tourist movement, National parks, Tourism management
Note
streszcz., summ.
Country
Tatrzański Park Narodowy
Tatra National Park
Abstract
Artykuł omawia aktualny stan ruchu wejściowego na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego wielkość w latach 2000-2009 przekraczała dwa i pół miliona wejść rocznie. W zarządzaniu ruchem turystycznym uwzględniono trzy aspekty: przestrzenny, czasowy oraz ilościowy. Przedstawiono także możliwości zarządzania ruchem turystycznym na przedpolu TPN, przede wszystkim poprzez wpływ na dostępność komunikacyjną oraz tworzenie atrakcji turystycznych zatrzymujących turystów poza Tatrami. Omówiono możliwości najłatwiejszych i najskuteczniejszych metod zarządzania ruchem turystycznym. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the present tourist turnout in the Tatra National Park. In the past years 2000-2009 the number of visitors to the Tatra National Park reached over 2.5 million yearly. In this article three aspects of tourist management are presented: spatial, temporal and quantitative. Also, the policy of the spatial development of the areas outside The Tatra National Park, which would spread visitors over the surrounding of podtatrzanski region, is presented. The author writes about the scopes of the easiest and the most effective methods of tourist management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Janota M., Czochański T.J., Skawiński P. (2000) Ocena możliwości i propozycje udostępniania turystycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego w świetle prac nad realizacją planu ochrony parku. Z badań geograficznych w Tatrach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Bogucka A., Marchlewski A. (1982) Studium pojemności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego: Zachowanie walorów przyrodniczych a pojemność turystyczna górskich parków narodowych w Polsce, Studia Naturae, seria A, PAN, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych - PWN, Warszawa - Kraków.
 3. Czochański J.T. (2002) Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym. Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy. Ojców.
 4. Gorczyca E., Krzemień K. (2002) Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków - Zakopane.
 5. Kozłowski J., Baranowska-Janota M. (1982) Metoda wyznaczania turystycznej chłonności przyrodniczej parków narodowych. Propozycje teoretyczne i próba zastosowania na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego, "Człowiek i Środowisko", 6 (1-2).
 6. Kozłowski J., Baranowska-Janota M. (1984) Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
 7. Mirek Z. (1988) Turystyka wobec aktualnych problemów zagrożenia i ochrony Tatr, "Wierchy", nr 54.
 8. Mirek Z. (1996a) Antropogeniczne zagrożenia i przekształcenia środowiska przyrodniczego [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze 3, wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane - Kraków.
 9. Mirek Z. (1996b) Idea Tatrzańskiego Parku Narodowego - ochrona i udostępnianie [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze 3, wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane - Kraków.
 10. Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach, 5-7 sierpnia 2004 (2005) Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane.
 11. Rączkowska Z., Kozłowska A. (2002) Odzwierciedlanie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Tatr. Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków - Zakopane.
 12. Skawiński P. (1993) Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej w Tatrach. Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń, Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego - Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 13. Skawiński P., Krzan Z. (1996) Narciarstwo [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatry i Podtatrze 3, wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane - Kraków.
 14. Skawiński P., Krzan Z. (2002) Postępy w restytucji terenów erozyjnych kopuły Kasprowego Wierchu w latach 1993-2001. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy - Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków - Zakopane.
 15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (2004) Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 880.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu