BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziębicki Bernard (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Managerial Competencies in the Context of Contemporary Management Concepts and Methods
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 221-239, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Kompetencje, Rozwój kompetencji menedżerskich, Teoria organizacji i zarządzania, Metody zarządzania
Competences, Manager competencies development, Theory of organization and management, Methods of management
Note
summ.
The project was financed with the funds of the National Science Centre (Polish - Narodowe Centrum Nauki), contract no. 4374/B/H03/2011/40
Abstract
The article presents the required management competences from the perspective of contemporary management concepts. As the main concepts we have presented: knowledge management and learning organization, Total Quality Management, processes management, Kaizen and elimination of waste, virtual and network management and time based management. The most important management competences connected with above concepts are: focus on outside and effectiveness, care about efficiency in work environment, introduction of changes and team working. The article describes the specificity of the managers' tasks and development of the research on management competences and skills in the management science. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnard Ch., Funkcje kierownicze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 2. Bartkowiak G., Januszek H., Umiejętności kierownicze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 3. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 4. Boytazis R.E., Competent Manager: A model for effective performance, John Wiley & Sons, New York 1982.
 5. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 6. BTEC, National Vocational Qualification at Level 5 in Management, Part 2: Standards BTEC Publications, London, "Human Performance" 1990, No 6.
 7. Cameron K.S, Whetten D.A., Organizational effectiveness: A comparison of multiple models, Academic Press, New York 1983.
 8. Dubois D., Rothwell W., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
 9. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, INOiK, Poznań 1947.
 10. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 11. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
 12. Gupta O., Roos G., Mergers and Acquisitions through an Intellectual Capital perspective, "Journal of Intellectual Capital" 2001, No 3.
 13. Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 14. Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
 15. Klemp G.O. Jr. (editor), The assessment of occupational competence. Report to the National Institute of Education, National Institute of Education, Washington 1980.
 16. Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania wirtualnymi organizacjami gospodarczymi, [in:] Przedsiębiorstwo przyszłości, collective work, edited by W.M. Grudzewski and I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 17. Laskowska A., Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001
 18. Leksykon zarządzania, Wydawnictwo "Difin", Warszawa 2004.
 19. Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2002.
 20. Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 21. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 22. McClelland D.C., Testing for competence rather than for "intelligence", "American Psychologist" 1973, No 28 (1).
 23. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 24. Nogalski B., Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOIK, Bydgoszcz 1998.
 25. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 26. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 27. Perchuda K. (editor), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 28. Prien E., The function of the job analysis in content validation, "Personel Psychology" 1981, No 30.
 29. Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 30. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji kierowniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 31. Robbins S.T., Organization theory. Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1990.
 32. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 33. Taylor F.W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Poznań 1947.
 34. Yukl G.A., Leadership in Organizations, Prentice-Hall International, Inc, USA 1989.
 35. Zimniewicz K., Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe "Forum", Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu