BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huk Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Creating a Corporate Image in the Context of Talent Management
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 240-252, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie talentami
Company image, Creating company's value, Talent management
Note
summ.
Abstract
The term "employer branding" is relatively new. It shows the trend in the labor market, to attract high-potential employees, with highly specialized knowledge - so called talents. Talent management is a relatively new concept that shows the company's management of its strategic capital which is human capital. An employer's brand which is positively perceived helps to attract talent into the ranks of employees, which is the main goal of the considerations contained in this paper. The paper is theoretical in nature and was based on the subject literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chełpa S., Samorealizacja talentów- możliwości i ograniczenia interpersonalne, in: S. Borkowska (editor), "Zarządzanie Talentami", Wyd. IPSS, Warszawa 2005.
 2. Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
 3. Kwiecień A., Zarządzanie reputacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 4. Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 5. Listwan T., Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, in: S. Borkowska (editor), "Zarządzanie Talentami", Wyd. IPSS, Warszawa 2005.
 6. Miś A., Zarządzanie talentami w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie No 810/ 2009.
 7. Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nos. 3-4 (68-69)/09.
 8. Personel Plus No 3(40)/2011.
 9. Personel Plus No 4(41)/2011.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 11. Robertson A., Abeby G., Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 12. Szocki J., Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu