BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burkowicz Małgorzata (Cracow University of Economics, Poland)
Title
The Crisis of the First Decade of the 21st Century and Its Influence on Poland and Other European Countries
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 290-302, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Zarządzanie kryzysowe, Kryzys gospodarczy
Financial crisis, Crisis management, Economic crisis
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
United States of America (USA), Europe
Abstract
The financial crisis broke out in 2008 in the United States, spreading on other countries to become global. The main objective of the article is to present how the financial crisis in the United States has influenced other countries, mainly Poland and other European countries. The author also presents theoretical views on the international transmission of crises, transmission channels and selected models. The aim of the presented article is an attempt to identify reasons for the current economic crisis, pointing out that it has brought about significant changes in the attitude of the governments of the most powerful countries in the world towards state interventionism and it has led to transformations in the course of economic cycle. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk J.L., Bukowski S., Mijala J., Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, Cedewu Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
 2. Boruch A., Globalny system pieniężny, Cedewu Sp. z o.o., pp. 126-134.
 3. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 4. Brummer A., The Crunch of Northern Rock and the Escalating Credit Crisis, Randon Mouse Business Books, London, 2008.
 5. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia Globalna. Synteza, Difin, Warszawa, 2003.
 6. Kalecki M., Dzieła, volume 2, Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, PWE, Warszawa1980.
 7. Liberska B., Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.
 8. Małecki W., Globalizacja Rynków finansowych - implikacje dla Polski, VIZJA PRES & IT, Warszawa, 2007.
 9. Mączka L., Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2003.
 10. Minsky H.P., The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to "Standard" Theory, in: Minsky H.P., Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance, M. E. Sharpe, Inc., New York., 1984a, pp. 59-70.
 11. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin S.A., Warszawa, 2009.
 12. IMF, Global Stability Report, 2007.
 13. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, p. 9
 14. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, Cedewu Sp. z o.o., Warszawa, 2009.
 15. Nosek A., Pietrzak A., Efekt domina czyli międzynarodowa transmisja kryzysów - na przykładzie współczesnego kryzysu finansowego [in:] Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, red., W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, p. 91.
 16. Otte M., Kiedy nadchodzi kryzys, wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2009.
 17. Shiller R., The Subprime Solution. How Today's Global Financial Crisis Happened and what to do about it, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
 18. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, pp. 11-12.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu