BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Managing Exchange Rate Differences for Tax Purposes
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 378-389, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie kursami walut, Zysk, Podatki
Exchange rate management, Profit, Taxes
Note
summ.
Abstract
This paper aims to analyze the tax consequences of foreign exchange differences. The taxpayers can choose the method of determining exchange differences for tax purposes according to tax law or according to accounting law. The application of each method has its advantages as well as disadvantages, and the choice of a better method for the taxpayer should be based on a detailed analysis of his business activities and potential future economic events. In business practice certain economic events may result in recognition or irrelevance of such exchange differences for tax purposes, such as a waiver of or change of the currency of a liability. If foreign exchange gains are not recognized for tax purposes, for the taxpayer this would mean tax savings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jamroży M., Ceny transferowe a ryzyko podwójnego opodatkowania, [in]: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Edited by Nalepka A., Ujwary-Gil A. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2010, pp. 324-332.
  2. Jamroży M., Przychody i koszty wyrażone w walutach obcych, Vademecum Doradcy Podatkowego (publikacja elektroniczna), 2010.
  3. Jamroży M., Sobieszek M., Optymalizacja w zakresie różnic kursowych, Vademecum Doradcy Podatkowego (e-publication), 2010.
  4. Jamroży M., Sobieszek M., Obniżanie ciężarów podatkowych, ODDK, Gdańsk 2010.
  5. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010.
  6. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu