BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepielowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University in Nowy Sącz, Poland)
Title
Fair Value of a Company
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 390-404, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartość godziwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Fair value, Creating company's value
Note
summ.
Abstract
The paper presents the particular assets and liabilities using the fair value concept, in connection with the implementation of the company value measurement. The above mentioned approach is based on the assumption of the true value approximation of the particular balance sheets elements. The key role in the analyzed approach is played by the company valuation in fair value, which improves the company estimation method in practice of company valuation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z., Łączenie się spółek handlowych, Znowelizowana ustawa o rachunkowości. Komentarze - Wyjaśnienia- Ujednolicony tekst ustawy. Rachunkowość sp. z o.o.
  2. Dobija M., red., Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  3. Jędrzejczyk M., Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami mierzenie wyników i wycen przedsiębiorstw Volume I (edited by D. Zarzecki) Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
  4. Jędrzejczyk M., Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne, edited by R. Borowiecki, Przedsiębiorstwo w procesie transformacji efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa-Kraków 2003.
  5. Kamela - Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
  6. Kamiński R., Wartość firmy-istota, wycena i rozliczenie, Rachunkowość. Poradnik praktyczny, No 2, 2003. LexisNexis.
  7. A. Flazgić, Nowoczesne metody kreowania wartości firmy, Poradnik Gazety Prawnej, 34/2002.
  8. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu