BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Justyna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Measures of Company Internationalization
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2011, vol. 10, s. 419-429, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Internacjonalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise internationalization, Internationalization, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Company (Enterprise) internationalization is a complex process. In addition, assessment of its proceedings and its degree is not an easy and unambiguous task. This article includes summary of indicators of internationalization process as well as grouping of indicators according to these particular components of the enterprise that can undergo internationalization process. This paper also contains criteria of assessment of the degree of internalization which shall make analysis of internationalization process in the companies easier for entrepreneurs (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Biznes międzynarodowy, red. M.K. Nowakowskiego, SGH, Warszawa 2005.
 3. Chwistecka-Dudek H., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 1993.
 4. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific P ublishing Group, Gdańsk 2004.
 5. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 6. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, joint publication edited by Z Dach and A. Pollok, PTE, Kraków 2005.
 7. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 8. Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, edited by E. Duliniec, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, edited by B. Bernaś, Difin, Warszawa 2002.
 10. Nasierowski W., Nowakowski M. K, Biznes międzynarodowy, CIM, Warszawa 1994.
 11. Nowakowski M.K., Istota międzynarodowego biznesu, in: Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
 12. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 13. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Pietrasieński P, Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
 15. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, edited by J. Lichtarski, AE in Wrocław, Wrocław 2001.
 16. Przedsiębiorstwo przyszłości, edited by W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 17. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 18. Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006.
 19. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 20. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1999.
 21. Yip G.S, Stratega globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 22. www.sjp.pwn.pl.
 23. www.ibngr.edu.pl.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu