BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukułka Alicja (Politechnika Gdańska)
Title
Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych
A Seven Criterion Measurer for Batch Production Process Evaluation
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 2, s. 2-6, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Produkcja, Zarządzanie produkcją, Ocena wyników, Kryteria oceny, Mierniki efektywności produkcji
Production, Production management, Results evaluation, Evaluation criteria, Production effectiveness indicators
Note
summ.
Abstract
Ocena przebiegu procesów produkcyjnych ewoluowała wraz z rozwojem tych procesów oraz całych systemów produkcyjnych. Proste mierniki oceniające poszczególne aspekty związane z realizacją procesu produkcyjnego stały się z czasem niewystarczające. Zaczęto zatem tworzyć coraz bardziej skomplikowane mierniki oraz łączyć je tak, aby umożliwiały ocenę wielokryterialną, dzięki czemu zaczęto mierzyć procesy pod rożnymi aspektami, a uzyskane wyniki pozwalały na opracowanie planów doskonalenia realizowanych procesów produkcyjnych.(fragment tekstu)

Growing expectations of clients, who demand products adapted to their individual needs is inducing the development of batch processes. The author developed a model of batch processes rating based on the following criterions: • Economical criterion applies to evaluation of the productions' cost levels connected with the process subjected to analysis and necessary investment funds. • Ecological criterion is about means of natural environment protection, utilization and segregation of wastes and usage of various media. This criterion is about social responsibility of companies. • Social criterion concerns working conditions (ergonomics on work centers), requirements on personnel qualifications and satisfaction from work - rated for example by measuring absence at work or with survey. • The market criterion is about evaluation if the product or additional services meet clients' individual needs and if the prices and time between the product beening ordered and delivered to the client are elastic. It is about evaluation of product based on clients' point of view. • Technological criterion, which concerns implementation of production process course, is based on machines' work and production workers' work evaluation. • General development criterion allows the evaluation of a companies' state not only by measuring fulfilled production processes, but by its general condition as well. • Planning criterion is related to fulfilling general production schedules, which is one of the main targets of production control. For each criterion the authors performed selection of indicators, which enable evaluation of the process. Developed conception Allowi performing complex and synthetic evaluation of batch processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2002.
 2. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, część 2. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005.
 3. Francis W., Mathot J., OEE Overall Equipment Effectiveness. ABB, 2002, s. 3, 13-15.
 4. Kosieradzka A., Metoda wielokryterialnej oceny produktywności. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2/2004.
 5. Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.
 6. Kukułka A., Barylski A., Metodyka Badawcza z wykorzystaniem miernika całkowitej efektywności wyposażenia, [w:] Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce, Systemy techniczne i społeczne, red J. Łopatowska, G. Zieliński. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.
 7. Kukułka A., Wirkus M., Zagadnienie opracowania i stosowania wielokryterialnego miernika oceny przebiegu procesu niepotokowego, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016.
 8. Mączyński W., Miernik OEE, MTBF i MTTR - czy to coś więcej niż wartości bezwzględne? "Utrzymanie Ruchu" 1/2011, s. 28-30.
 9. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 97-104.
 10. The Productivity Press Development Team, OEE dla Operatorow. Całkowita efektywność wyposażenia, red. L. Kornicki, Sz. Kubik. ProdPress.com, Wrocław 2009.
 11. Williamson R.M., Using Overall Equipment Effectiveness: the Metric and the Measures. StrategicWork Systems, Inc, Columbus 2006, s. 2.
 12. Wirkus M., Kukułka A., Ocena przebiegu procesów produkcyjnych, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, s. 654-663.
 13. Wirkus M., Kukułka A., Obliczanie składowej jakości OEE przy wielu operacjach technologicznych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2/2015, s. 40-47.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu