BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwedzka Katarzyna (Politechnika Warszawska), Lipiak Jan (Politechnika Warszawska)
Title
Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie
PDCA Model in Change Implementation Process of Production Company
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 2, s. 26-33, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Produkcja, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie produkcją, Produkt, Technologia
Enterprises, Production, Change management, Production management, Product, Technology
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza przeprowadzonych zmian w organizacji pracy pracowników wydziału produkcyjnego w organizacji z 60 letnią historią i tradycją wywodzącą się z modelu "kołchozowego". Przedmiotem obserwacji był trzyletni okres transformacji przedsiębiorstwa, które odnotowywało straty finansowe oraz wstrzymywało wypłatę wynagrodzenia z powodu realizacji planu produkcyjnego na poziomie 30-40% przez kilka wcześniejszych lat. Zakład trwał w takiej stagnacji, ponieważ wcześniej nikomu nie zależało, aby cokolwiek się w nim zmieniło. Artykuł zbudowany jest z pięciu części. Po wprowadzeniu, w kolejnym rozdziale przedstawiono modele wprowadzenia zmiany w przedsiębiorstwach. Model zmiany zastosowany w organizacji będącej przedmiotem rozważań przedstawiono w rozdziale trzecim, a etapy wdrożenia w rozdziale czwartym. Rozdział piąty stanowi podsumowanie.(fragment tekstu)

The effectiveness and improving the efficiency of machine parks are not sufficient to build a sustainable competitive advantage, but is heavily dependent on corporate culture and people's commitment. Making the change should be based on solid foundations, such as a commitment to teamwork, raising morale, discipline and related activities as communication, self-reliance and skills. It is also import and to refer to the analytical methods, on the basis of which you can see the progress and adaptation to the change. The subject of study was a three years period of transformation the company, which recorded losses financial and held back payment of wages due to fulfillment of production plan (30-40%) over the previous few years and then increase productivity and full implementation of the plan.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blikle A.J., Doktryna Jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu. HELION, Gliwice 2014.
 2. Bourda F., Change Management Theories and Methodologies. Tate Consultancy Services. 2013, pp. 1-7.
 3. Bourda F., Susceptibility to Change: Challenges for Organisational Management, Leading in a Changing World. Global Business, dostepny: https://culcjoyoti.wordpress.com/2015/08/, dostęp: styczeń 2016.
 4. Burnes B., Kurt Lewin and the Planned Approach to Change. "Journal of Management Studies", 6 September 2004, p. 6.
 5. Grzesiuk K., Modele procesu zmian - wersja robocza do publikacji. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, dostępny: https://www.researchgate.net/profile/Kalina Grzesiuk/publication/230865879_Modele_procesu_zmian %28Models_of_Organizational_Change_Process%29/links/0912f5058417c0d45e000000.pdf, dostęp: styczeń 2015.
 6. Hamrol A., Strategie i praktyki sprawnego działania -Lean, SIX Sigma i inne. PWN, Warszawa 2015.
 7. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. PWN, Warszawa 2014.
 8. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Misztal A., Projektowanie i integracja systemów zarządzania projakościowego. Wydawnictwo PP, Poznań 2014.
 9. Kotter J.P., Leading Change. Why transformation efforts fail. "Harvard Business Review", January 2007, pp. 92-107.
 10. Meiling J.H., Sandberg M., A study of a plan-docheck-act method used in less industrialized activities: two cases from industrialized housebuilding. "Construction Management and Economics", 2014, Vol. 32, Nos. 1-2, 109-125, dostępny: http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2013.812227, dostęp: czerwiec 2016.
 11. Modelowe ujęcie procesu zarządzania zmianą w organizacji, Projekt "Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000" nr POKL.08.01.02-20-027/11, Białystok 2013, dostępny: http://www.natura2000.efort.pl/pliki/modelowe_ujecie_procesu.pdf, dostęp: grudzień 2015.
 12. Naumik T., Koszty rachunkowości finansowej. Wydawnictwo Infor Sp. z o.o., Warszawa 2000.
 13. Peszko A., Podstawy kierowania organizacjami. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002, s. 10.
 14. Rozkwitalska M., Dancewicz B., Szmidt H., Przewodnik praktycznego zarządzania. Difin, Warszawa 2013.
 15. Rodrigues C.A., Fayol's 14 principles of management then and now: a framework for managing today's organizations effectively. "Journal of Management History merged into Management Decision".
 16. Wróbel G., Symulacja stosowana. Modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim. Rzeszów-Kraków 2012.
 17. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 18. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. Seria "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 226.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu