BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczka Adam (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Adamski Paweł (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody i Magurskim Parku Narodowym
Daily Distribution of Tourist Traffic in Selected Nature Reserves and Magura National Park
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 91-105, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Turystyka, Ruch turystyczny, Obszary chronione, Rezerwaty przyrody, Parki narodowe
Tourism, Tourist movement, Protected area, Nature reserves, National parks
Note
streszcz., summ.
Country
Magurski Park Narodowy, Dolina Białej Wody, Wąwóz Homole
Abstract
W pracy przedstawiono strukturę dziennego natężenia ruchu turystycznego w trzech obszarach - w dwóch rezerwatach przyrody i jednym parku narodowym. Zastosowano tę samą metodykę, dzięki czemu uzyskano porównywalność wyników. Badania prowadzono w sezonie letnim (maj - wrzesień) 2004 roku w rezerwatach przyrody i w sezonie letnim 2006 roku w parku narodowym. W wybranych okresach sezonu letniego rejestrowano wejścia turystów na teren badanych obiektów od godziny siódmej rano do dziewiętnastej wieczór. Wartości średnie i skrajne dziennej frekwencji turystów przedstawiono za pomocą liczb rzeczywistych, zaś w analizie godzinnej zmienności natężenia ruchu posłużono się wartościami względnymi (procentowymi). Określony został kształt funkcji dziennego rozkładu ruchu turystycznego w badanych obiektach, rozpoznano także wpływ pory dnia na natężenie frekwencji turystycznej. Wykazano wyraźne zróżnicowanie dziennego natężenia ruchu turystów w poszczególnych obiektach, mimo to statystyczny model rozkładu ruchu w ciągu dnia (w ujęciu godzinnym) pozostaje niezmienny niezależnie od badanego obszaru. Uzyskane wyniki mogą być przydatne w procesie decyzyjnym zarządzania turystyką w przyrodniczych obszarach chronionych. (abstrakt oryginalny)

In the paper, daily structure of tourist traffic intensity within three areas of protected nature (two nature reserves and a national park) has been shown. The same methodological approach in each area was used to enable possibility of comparison. The study covers summer season (May - September) of 2004 concerning the nature reserves and 2006 with reference to national park. During chosen periods of the summer seasons number of tourist attendance has been registered in consecutive hour's ranges, from 7 a.m. till 7 p.m. Mean and extreme values of daily attendance of tourists were presented by using real figures, while analysis of hour's concentration of traffic was based on relative values. Shape of mathematical function describing daily layout of tourist attendance in the examining areas was determined as well as the influence of different parts of a day on intensity of tourist movement was recognized. It is interesting that intensity of tourist movement in the areas is actually very different while - at the same time - statistical model of hour's layout of tourist movement during a day remain the same independently of examining area. Results of the investigations can be useful in decision-making procedure concerning tourist traffic in natural protected areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielenin B.K., red. (2006) Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra koło Bielska Białej, s. 13-15.
 2. Cessford G., Muhar A. (2003) Monitoring options for visitor numbers in national parks and natural areas, "Journal for Nature Conservation", no. 11, s. 240-250.
 3. Kostrowicki A.S. (1970) Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, "Przegląd Geograficzny", t. 42, z. 4, s. 631-642.
 4. Kowalczyk A. (2000) Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 45-47, 223-228.
 5. Marsz A. (1972) Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, t. 12, z. 3, s. 12-13, 16, 19-20, 30-42.
 6. Mielnicka B., Warkowska H. (1979) Próba określenia pojemności turystycznej parków narodowych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, "Ochrona Przyrody", R. 42, Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 285-293.
 7. PAN Parks Principles and Criteria (2000) [w:] Sustainable tourism and Natura 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. Annex, vol. II, sec. VIII. European Commission, s. 59-68.
 8. Pawlikowska-Piechotka A. (2002) Etyka a zagospodarowanie turystyczne, "Problemy Ekologii", nr 6, s. 282-284.
 9. Podręcznik do Konwencji Karpackiej (2007), Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Szentendre, Węgry - Akademia Europejska, Bolzano, Włochy, Regionalne Centrum Ekologiczne, Warszawa, s. 89-94.
 10. Ruszkowski J., Studnicki T. (1988) Wpływ funkcji turystyczno-wypoczynkowych na degradację środowiska człowieka, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, nr 112, s. 155-163.
 11. Stalski M. (1970) Metoda określania chłonności turystycznej wybranego obszaru, "Przegląd Geograficzny", t. 42, z. 4, s. 703-711.
 12. Švajda J. (2009) Wielki Brat liczy turystów, "Tatry", TPN, nr 2, s. 46-47.
 13. The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (2000) [w:] Sustainable tourism and Natura 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. Annex, vol. II, sec. VII. European Commission, s. 51-58.
 14. Witkowski Z., red. (2000) Podsumowanie wyników monitoringu [w:] Monitoring przyrodniczo-środowiskowy w pierwszych dwóch latach funkcjonowania kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką, Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s.149-152, 157-158.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu