BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicka Magdalena (CASE-Doradcy Sp. z o.o.)
Title
Publiczny instytucjonalny system wsparcia zatrudnienia w północnej Karelii
Source
Barometr Regionalny, 2007, nr 3(9), s. 8-11, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Statystyka zatrudnienia
Labour market, Unemployment, Employment statistics
Country
Karelia Północna (Finlandia)
North Karelia (Finland)
Abstract
Północna Karelia położona jest w środkowo-wschodniej części Finlandii tuż przy granicy z Federacją Rosyjską, w odległości około 400 km od stolicy kraju. Ta malownicza kraina jezior do lat 60 była przede wszystkim regionem rolniczym z niewielkim udziałem usług i marginalnym znaczeniem przemysłu.[...] Współdziałanie przedstawicieli administracji państwowej różnych szczebli, partnerów lokalnych, i przedsiębiorców zwłaszcza w regionie peryferyjnym, nie posiadającym takich perspektyw rozwojowych jak centrum jest szczególnie istotne. Karelia Północna, choć dotknięta wysokim bezrobociem stwarza coraz lepsze podstawy dla rozwoju ekonomiczno-społecznego regionu i zwiększenia zatrudnienia, co karze z optymizmem patrzeć na przyszłe trendy na lokalnym rynku pracy.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Helsingin Sanomat, Labour shortage will first hit ageing Eastern Finland, International Edition - Business & Finance, November 2006.
  2. Kaseva., Н., (2006) "European Employment Observatory- Contribution to the EEO Autumn Review 2006 "Felxicurity", ETLA, November 2006.
  3. Statistics of Finland, Quarterly Labour Market 2006.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu