BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schivinski Bruno (Nottingham Trent University), Łukasik Przemysław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wymiary kapitału marki jako moderatory związku pomiędzy kapitałem marki bazującym na konsumencie i skłonnością konsumenta do angażowania się w treści związane z marką w mediach społecznościowych
The Moderating Effects of Brand Equity Dimensions on the Relationship Between Consumer-Based Brand Equity and Consumer's Propensity to Engage with the Brand-Related Content on Social Media
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 80-90, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kapitał marki, Zachowania konsumenta, Media społecznościowe
Brand capital, Consumer behaviour, Social media
Note
JEL Classification: M31, M37
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie okoliczności sprzyjających wpływowi kapitału marki na zaangażowanie się konsumenta w treści dotyczące marek w mediach społecznościowych. Zastosowano technikę standaryzowanej ankiety internetowej, a następnie przeprowadzono analizę moderacji przy użyciu oprogramowania MPlus. Stwierdzono istnienie wpływu kapitału marki na skłonność konsumenta do angażowania się w treści związane z marką w mediach społecznościowych, a w szczególności wskazano, że im kapitał marki jest postrzegany jako wyższy, tym bardziej chętnie konsumenci konsumują, kontrybuują i kreują treści związane z markami. Otrzymane wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce menadżerów marek oraz wzbogacają literaturę naukową na temat komunikacji marek i zaangażowania konsumentów względem marek w mediach społecznościowych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The authors aim to investigate under what circumstances brand equity is enhancing consumers' engagement with the brand-related content on social media. They used the data collected by a standardised online survey and the results were analysed using moderation analysis with MPlus software. It was revealed that consumer-based brand equity influences consumers' engagement with the brandrelated content on social media. More specifically, the higher the perceptions of brand equity, the more actively consumers will consume, contribute, and create the social media brand-related content. The presented findings are of a great value for brand and also contribute to the emerging literature on social media brand-related communication and consumer's engagement with brands. The article is of the research nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.A. (1991), Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name, The Free Press, New York.
 2. Bagozzi R.P., Yi Y. (1988), On the evaluation of structural equation models, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 16(1).
 3. Christodoulides G., Cadogan J. W., Veloutsou C. (2015), Consumer-based brand equity measurement: lessons learned from an international study, "International Marketing Review", No. 32(3/4).
 4. Fishbein, M., Ajzen, I. (1975), Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley.
 5. Fornell C., Larcker, D.F. (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, "Journal of Marketing Research", No. 18(1).
 6. Hair Jr. J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson, R.E. (2014), Multivariate data analysis, Pearson Education Limited.
 7. Muthén L., Muthén B. (2012), Statistical Analysis with Latent Variables: Mplus User's Guide, 7th ed., Muthén & Muthén, Los Angeles, CA.
 8. Schivinski B., Christodoulides G., Dąbrowski D. (2016), Measuring Consumers' Engagement With Brand-Related Social-Media Content: Development and Validation of a Scale That Identifies Levels of Social-Media Engagement With Brands, "Journal of Advertising Research", No. 56(1).
 9. Schivinski B., Dąbrowski D. (2015), The Impact of Brand Communication on Brand Equity through Facebook, "Journal of Research in Interactive Marketing", No. 9(1).
 10. Schivinski B., Łukasik P. (2015a), Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki, "Marketing i Rynek", nr 3.
 11. Schivinski B., Łukasik P. (2015b), Wpływ aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek na kapitał marki bazujący na konsumencie, "e-mentor", nr 5(62).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu