BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnobaj Jurij (Lwiwskij Naukowo Prirodoznawczij Muzei, Lwów)
Title
Tradycyjna i współczesna rola muzeum przyrodniczego w turystyce na przykładzie Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie (Muzeum Dzieduszyckich) - rozważania dyrektora Muzeum
The State Museum of Natural History in Lviv (the Dzieduszycki Family Museum of Natural History) as an Example of Traditional and Contemporary Role of Natural History Museums in Tourism - Considerations of the Museum Director
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2010, nr 22, s. 217-232, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Turystyka i ekologia
Keyword
Usługi turystyczne, Turystyka, Muzea
Tourism services, Tourism, Museums
Note
streszcz., summ.
Company
Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie (Muzeum Dzieduszyckich)
Country
Lwów
Abstract
W artykule poddano analizie możliwości komunikatywne, jakie przestrzeń muzealna może zaoferować turystyce kongresowej i muzealnej. Współczesne zasady i koncepcje działania muzeum przyrodniczego ukazano na przykładzie Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie, kontynuującego inicjatywy swego założyciela W. Dzieduszyckiego, na tle aktualnych tendencji muzealnictwa światowego. Wyeksponowano takie funkcje muzealne, jak: kreacyjna, informacyjna, kulturowa, koordynacyjna oraz serwisowa. Zgodnie z ideą Dzieduszyckiego istotne jest również prowadzenie w muzeum działalności komercyjnej związanej m.in. z turystyką kongresową i muzealną. Współcześnie szczególnie ważne dla działalności muzeum są prace nad informatyzacją produktu turystycznego, który obejmuje zbiory, ekspozycje, marketing i wszelkie informacje ważne dla szerokiego otoczenia funkcjonalnego muzeum. Autor przypomina ponadto, że jednym z elementów działalności współczesnego muzeum przyrodniczego są badania naukowe oraz monitoring przyrody i środowiska, który powinien być sprzężony z siecią monitoringu prowadzonego przez inne instytucje państwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper, analysis of articulate possibilities of museum space for the needs of congress and museum tourism has been presented. Principles and ideas of functioning of natural museum were discussed. The main tendencies of worldwide museum system have been shown and on this background various functions of the Dzieduszycki Family Museum of Natural History in Lviv were talked over. The functions are as follows: creative, information, cultural, coordination and service. The author emphasizes the fact that contemporary natural museum should undertake scientific research and monitoring of nature and environment and both the actions should be joined to state monitoring system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzęk G. (1994) Muzeum im.Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lublin, s. 113, 115, 117.
  2. Gaworecki W.W. (2000) Turystyka, PWE, Warszawa, s. 40-46.
  3. Glaser J.R., Zeneton A.A. (1996) Museums: A Place to Work. Planning Museum Careers, Routledge, London - New York, s. 205.
  4. Kachniewska M. (2002) Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wydawnictwo Dyfin, sp. z o.o., Warszawa, s. 38-42.
  5. Karolczak K. (2000) Dzieduszyccy. Dzieje rodu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 112-131.
  6. Klymyszyn A. (2005) Zmist i zawdannja komunikacijnoi dijalnosti pryrodnyczych muzeiw, "Naukowi Zapysky Derżawnoho Pryrodoznawczoho Muzeju", nr 21, Lwów (w języku ukraińskim), s. 6.
  7. Matt G. (2006) Muzeum jako przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Fundacja Aletheja, Warszawa, s. 157-160.
  8. Waidacher F. (1996) Handbuch der Allgemeinen Muzeologie, nr 2, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, s. 433-442.
  9. Włodzimierz Hr. Dzieduszycki i jego Muzeum we Lwowie (1882) "Tygodnik Powszechny", nr 23.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu