BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rój Anna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy z automatów vendingowych
The Selected Consumer Behaviours in the Vending-Machine Coffee Market
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 298-306, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Rynek kawy, Kawa
Consumer behaviour, Coffee market, Coffee
Note
JEL Classification: E21, D12
streszcz., summ., rez.
Abstract
Obecnie można zaobserwować trendy związane z orientacją klienta na szybkie, wygodne i łatwe zaspokajanie potrzeb żywieniowych. Urządzenia do sprzedaży samoobsługowej - aparaty vendingowe - stanowią przykład rozwiązania zorientowanego na powyższe potrzeby konsumentów. Asortyment produktów sprzedawanych w automatach może być bardzo zróżnicowany. Najczęściej jednak są to: napoje gorące, napoje gazowane, słodycze i słone przekąski. Celem pracy było poznanie wybranych aspektów zachowań konsumentów spożywających kawę z automatów vendingowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wyraźne trendy dotyczące akceptacji tej formy sprzedaży bezpośredniej kawy. Nabywcy sięgają najczęściej po napoje łatwo dostępne (lokalizacja), biorąc pod uwagę cenę produktu, nie przywiązując uwagi do marki produktu. Najczęściej wybierają produkt z dodatkiem mleka i cukru, oczekując pozbycia się uczucia senności i ogólnego pobudzenia organizmu. Wyniki uzyskanych badań stanowią użyteczne informacje dla właścicieli automatów vendingowych w aspekcie zachowań konsumentów kawy. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Currently, trends can be observed in customer orientation for fast, comfortable and easy to meet nutritional needs. Devices for self-service sale, vending machines, are an example of solution-oriented needs of those consumers. The range of products sold in vending machines can be very diverse. Most of the products are: hot drinks, soft drinks, sweets, and salty snacks. The aim of the study was to investigate some aspects of the behaviour of consumers who consume coffee from vending machines. Results of this study indicate a clear trend for the acceptance of this form of direct sales of coffee. The buyers usually reach for readily available drinks (location), taking into account the price of the product; however, not paying attention to the brand of the product. Consumers usually choose products with the addition of milk and sugar, expecting to get rid of the feelings of sleepiness and to get general stimulation of the body. The results of the study are useful information for owners of vending machines, in terms of consumption of coffee. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkowicz J. (2015) ,Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355).
  2. Drewnowska B. (2016), W Polsce miliony płyną z automatów, "Rzeczpospolita" 07.02, http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/302079980-W-Polsce-miliony-plyna-z-automatow.html#ap-1 [dostęp: 20.10.2016].
  3. Gryn M. (2015), Zysk z automatu, "Forbes" 27.01., http://www.forbes.pl/jak-wyglada-polski-rynek-vendingowy,artykuly,189040,1,1.html [dostęp: 20.10.2016].
  4. Kowalik F. (2015), Vending: maszyny kontra ludzie, "Forbes" 09.02., http://www.forbes.pl/maszyny-vendingowe-najwieksze-marki-siegaja-po-vending,artykuly,189036,1,1.html [dostęp: 20.10.2016].
  5. Próchniak J., Lepczyński B. (2011), Vending jako przejaw wzrostu znaczenia samoobsługi w zachowaniach konsumentów, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", No. 51.
  6. http://www.forbes.pl/w-polsce-rosnie-popularnosc-automatow-z-jedzeniem,artykuly,192747,1,1.html 07.04.2015 [dostęp: 20.10.2016].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu